Laat burgers meebeslissen over het erfgoed van morgen. B. de Vries (2021)

  • mrt 2022
  • Machteld Linssen
  • 1
  • 3005
  • 1
Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed

Essay voor de Leergang Erfgoedfilosofie, Ben de Vries (2021)

Reflectie op de kansen en uitdagingen om burgers mee te laten denken en beslissen in aanwijzingsprocessen voor gebouwd erfgoed.

Trefwoorden