Nieuwe publicatie over participatie in de erfgoedsector

  • jan 2023
  • Jeroen Rodenberg
  • ·
  • Aangepast jan 2023
  • 2
  • 870
Voor iedereen

In de erfgoedsector is er in het kader van het Verdrag van Faro een sterk groeiende aandacht voor participatie. Vanuit de wetenschap en de praktijk zijn daar al behoorlijk wat studies naar gedaan. Deze zijn door de bank genomen descriptief van aard, en missen doorgaans een theoretisch fundament om begrijpelijk te maken wat er gebeurt. De Bestuurskunde biedt deze theorie wel, namelijk theorievorming rond 'interactieve governance' en 'participatieve beleidsvorming'. In de nieuwe bundel CALLING ON THE COMMUNITY wordt uitgelegd hoe vanuit de Bestuurskunde gekeken kan worden naar erfgoedparticipatie, worden modellen gepresenteerd om participatie op te tuigen en te analyseren, en wordt een verklaring geboden waarom erfgoedparticipatie zo vaak lijkt te verdampen.