Bijdragen door Jeroen Rodenberg

  • jan 2023
  • Jeroen Rodenberg
  • ·
  • Aangepast jan 2023
  • 2
  • 869

In de erfgoedsector is er in het kader van het Verdrag van Faro een sterk groeiende aandacht voor participatie. Vanuit de wetenschap en de praktijk zijn daar al behoorlijk wat studies naar gedaan. Deze zijn door de bank genomen descriptief van aard, en missen doorgaans een theoretisch fundament om begrijpelijk te maken wat er gebeurt. De Bestuurskunde biedt deze theorie wel, namelijk theorievorming rond 'interactieve governance' en 'participat...

Voor iedereen