Reageren op deze pagina

  • mrt 2023
  • 41

Wil je een bijdrage leveren aan deze pagina? Dat kan door de volgende stappen te doorlopen: 1. Nog niet geregistreerd voor het platform Faro? Dat kan hier2. Klik op dit bericht3. Plaats een reactie Goed om te weten: deze pagina is openbaar. Iedereen kan alles lezen maar om te kunnen reageren moet je je eerst registreren.

Erfgoed als hulpbron

Ambities rond dit thema in de Uitvoeringsagenda Faro

  • aug 2022
  • 129

In de Uitvoeringsagenda Faro deel I is opgetekend hoe het erfgoedveld de komende jaren invulling wil geven aan het Verdrag van Faro. Ook het thema 'Erfgoed als hulpbron en partner in het sociale domein' is opgenomen in de agenda als een belangrijke richting om de komende jaren verder te verkennen en concreet handen en voeten te geven. Een van de aannames voor dit thema is dat erfgoedparticipat...

Erfgoed als hulpbron

Erfgoed als hulpbron

Erfgoed als hulpbron

Zoek

Recent actief

Over dit thema

Erfgoed draagt bij aan ons welbevinden en welvaart stelt het Verdrag van Faro. Behoud van erfgoed is daarmee geen doel op zich, maar moet ten goede komen aan de samenleving. In het Nederlandse erfgoedveld kennen we die wederkerigheid op tal van gebieden zoals recreatie en toerisme, ruimtelijke ontwikkeling en vestigingsklimaat. De relatie met het sociale domein is minder ontwikkeld en juist daar vestigt Faro ook de aandacht op. Denk aan de verbinding van erfgoed met thema’s als sociale cohesie, integratie, arbeidsparticipatie, emancipatie, eenzaamheid, dementie en mentale gezondheid.

  • status: publiek
  • gestart op: aug 2022
  • 5 leden
  • 3 bijdragen