Heel Heerlen Graaft!

  • 23 mei
  • Jeroen Overweel
  • 28
Jeroen Overweel
Erfgoed als hulpbron

Heel Heerlen Graaft on VimeoMenuSearchSearch

https://vimeo.com/864499007/c47c9d9369

This is "Heel Heerlen Graaft" by Submedia on Vimeo, the home for high quality videos and the peop...

In de nieuwste editie van het RAAP Magazine staat het artikel "Op zoek naar het gezamenlijke verleden" door Roel Roggen. Met de nadruk op 'gezamenlijk' zou je kunnen zeggen. Het vertelt het verhaal over Heel Heerlen Graaft!, een archeologisch burgerparticipatieproject. In een warm september weekend vorig jaar waren maar liefst 150 vrijwilligers betrokken bij dit project. Op openbare plekken maar ook in de achtertuinen van particulieren werden 25 putten van 1 m2 gegraven tot 1,20 meter diep. Per laag van 10 cm werd aarde en puin grondig onderzocht. Opbrengst: 8551 vondsten met een gewicht van 211 kilo.

Wetenschappelijk van groot belang, maar onder dit thema krijgt het aandacht vanwege het sociale aspect. 150 vrijwilligers die elkaar (voor het eerst) ontmoeten en samen onderzoek doen naar een gedeelde geschiedenis. In de geest van Faro, zoals auteur Roel Roggen terecht benadrukt. Zie ook het project 'Van Valletta naar Faro' dat dit jaar loopt met financiële ondersteuning vanuit het Faro programma.

Bekijk de video voor meer informatie en sfeer.