Zoekresultaten

  • In semi-gestructureerde interviews van ongeveer twee uur delen intersekse mensen hun ervaringen. Belangrijke onderwerpen zijn de invloed van artsen, de beslissingen van ouders, en de invloed van de 'coming out' als intersekse persoon. Op dit moment zijn 17 interviews getranscribeerd en van metadata voorzien. De originele opnames, transcripties en metadata worden samen met het toestemmingsformulier gearchiveerd ten behoeve van toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

  • Dit jaar is het 25 jaar geleden dat mijn geboortedorp, Boekel, het centrum was van de varkenspest. Meer dan een jaar stond het leven van de boerengemeenschap op zijn kop. De gebeurtenissen liggen nu, 25 jaar later, nog te gevoelig om ze tot ‘geschiedenis’ te verklaren. Daarom hebben we drie direct betrokkenen (gemeentesecretaris, veearts en varkenshouder) gesproken, in de hoop dat deze persoonlijke verhalen een aanleiding zijn om ook andere, nog niet vertelde verhalen te vertellen.

  • Het oral history project Gelderse Verhalen van boeren, burgers en buitenlui werd in 2016 afgerond met een boekpresentatie. Het was een voorbeeld van de toenmalige samenwerking tussen organisaties, bewoners, vrijwilligers en bedrijvigheid (o.a. een uitgeverij) én van waardering van de inbreng van bewoners, interviewers en geïnterviewden. Vrijwilligers geridderd bij boekpresentatie Gelderse verhalen - Erfgoed Gelderland

  • In functie van het huidige Gevaert Papierproject (zie link) ontsluiten we het fotopapier en de fotodocumentatie, de verpakkingen en de stalenboeken van de historische collectie Agfa-Gevaert uit de periode Gevaert (1894-1964). Agfa-Gevaert was één van de grootste producten van fotografische producten ter wereld. In 2017 werd de historische collectie Agfa-Gevaert overgedragen aan het FOMU. Een herbestemmings- en waarderingstraject en een publicatie volgde. Daarnaast is er door de Zuidrand een p...

  • Ik ben opgegroeid in een katholiek dorp en in mijn tijd waren er nog gescheiden jongens- en meisjesscholen. Per toeval kreeg ik een klassefoto toegestuurd met het verhaal van een klasgenote die haar moeder heeft verloren toen ze bij mij in de klas zat. Nu wonen we beiden niet meer in Boekel, zoals ons dorp heet. We realiseerden ons hoe verschillend ons leven is van dat van onze moeders. Mijn moeder heeft nog de komst meegemaakt van waterleiding en elektriciteit (en ook van internet). Vrouwen ...

  • In 2006 was het uitgangspunt voor project interviewcollectie (ICNV) Nederlands Veteraneninstituut het verzamelen van verhalen van veteranen. Tijdens dit project hebben we meer dan 1500 interviews met veteranen verzameld, waardoor deze collectie de grootste oral history collectie van Nederland tot nu toe is. Door deze interviews toegankelijk te maken voor het grote publiek, heeft het Nederlands Veteraneninstituut de ambitie om verschillende disciplines te dienen en deze verhalen te bewaren voo...