Oral history

 

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt die je niet op dit platform kwijt kunt, mag je me ook een e-mail sturen: w.simons@cultureelerfgoed.nl

Welkom! In deze digitale omgeving werken we samen aan het hoofdstuk oral history voor de Faro Uitvoeringsagenda. Heb je ervaring met de werkwijze als expert, erfgoedprofessional of vrijwilliger? Jouw inbreng is dan van belang.

De uitdaging
Oral history legt persoonlijke getuigenissen vast rondom bijvoorbeeld een plek of gebeurtenis. Door deze geschiedschrijving van onderop stelt het de mens in relatie tot het erfgoed van die plek of gebeurtenis centraal. De oral history methode is hierdoor een kans voor implementatie van het Verdrag van Faro. Als we in Nederland meer oral history integreren en toepassen voegen we automatisch meer persoonlijke waarde toe aan erfgoed. Maar wat is er dan nodig op dit vlak? Welke randvoorwaarden moeten we creëren en hoe gaan we dat doen? Denk hierover mee en lever input. We kijken uit naar je bijdrage!  

Wil je bijdragen?

Dat kan door de volgende stappen te doorlopen: 
1. Nog niet geregistreerd voor het platform Faro? Dat kan hier
2. Reageer op vragen en stukken

Goed om te weten: deze pagina is openbaar. Iedereen kan alles lezen maar om te kunnen reageren moet je je eerst registreren.

De route naar de Faro uitvoeringsagenda volgt de volgende stappen:

Stap 1. Verkenning : afgerond  -  Stap 2. Ambities formuleren : dat loopt nu, doe vooral hieronder mee!  -  Stap 3. Voorstellen verzamelen : volgt in mei/juni


Help je mee? Wat vind jij van deze ambities en wat is er volgens jou nodig?

7 apr | in Faro | Oral history

Oral history zet de mens centraal. Daarmee sluit oral history naadloos aan op het Verdrag van Faro. Wat is nodig om oral history een vaste en stevige plek te geven in de erfgoedsector? We hebben drie speerpunten op een rij gezet waar we met elkaar van gedachten over kunnen wisselen. Hoe denk jij over deze ambities? Help mee om onze ambities verder te formuleren!

Ambitie 1: Erkenning van oral history binnen het erfgoedveld
De meerwaarde van oral history is dat iedereen de mogelijkheid krijgt bij te dragen aan erfgoed en hieraan betekenis te geven. Met oral history kan je de klassieke bronnen aanvullen. Oral history draagt bij aan meer inclusiviteit en diversiteit in de erfgoedsector.

Vraag: Zie jij dit ook zo? Zou de ambitie dan moeten zijn dat oral history meer erkend wordt in het erfgoedveld? Wat en wie zou volgens jou hiervoor nodig zijn?

Ambitie 2: Een plek voor het delen van kennis en ervaringen, voor het stimuleren en inspireren van oral history initiatieven
Met de lancering van het Knooppunt Sprekende Geschiedenis is deze plek er, of beter: in opbouw. Maar om te verduurzamen heeft het Knooppunt een steviger fundament nodig. Niet alleen financieel, de plek moet bij een bestaande instelling ook onderdak vinden.

Vraag: Wat zou jij nodig hebben van zo’n plek en het bijbehorende netwerk?

Ambitie 3: Verbeteren van mogelijkheden om oral history collecties te borgen en deze vindbaar en toegankelijk maken
Als oral history interviews zijn vastgelegd als collectie, vormt dit erfgoed op zichzelf. Deze collecties zijn een verrijking op huidige collecties. Maar hoe deze oral history collecties onder te brengen bij archiefinstellingen? Hoe zorg je voor inventarisatie? En wat te denken over het vindbaar en toegankelijk maken van deze collecties?

Vraag: Welke uitdagingen zie jij voor oral history collecties?

Reageren kan door hiernaast op de ambities te klikken.

Meer weten over de Faro ambities voor oral history? Klik dan op lees verder.

Reageer hier op de ambities

Wat vind je van de ambities zoals deze nu zijn geformuleerd? Klik op de ambitie en laat een reactie achter! 

Leestip: Essay Lian van der Zon

Vervolg: voorstellen verzamelen

In de Faro uitvoeringsagenda formuleren we voorstellen voor de staatssecretaris van Cultuur en Media. Bij deze voorstellen kun je denken aan: structurele financiering voor een kennis knooppunt op het gebied van oral history, oral history training voor vrijwilligers bij erfgoedhuizen, een reizende werkplaats, enz. . Wij zullen vervolgens bekijken welke voorstellen het meest kansrijk zijn binnen de beleidskaders van het kabinet. Zo kunnen we elkaar versterken en gebruik maken van elkaars expertise.

Wordt opengesteld nadat de ambities zijn geformuleerd. 

Afgerond: verkennende gesprekken

Gedurende het onderzoek voor het Verdrag van Faro kwam het gebruik van persoonlijke verhalen en het toepassen van oral history naar boven bij heel veel initiatieven vanuit burgers en erfgoedinstellingen maar ook overheden. De methode wordt in Nederland al gebruikt maar er is ook groep die zoekende is hoe dit te doen. Daarbij is er behoefte naar meer kennis, uitwisseling van vaardigheden en praktijkvoorbeelden. Door deze behoefte en de kansen die oral history biedt is het opgenomen als apart onderdeel in de Faro uitvoeringsagenda. Van daaruit is dit gesprek gestart. Wat is er al gedaan en verzameld?

Lees hieronder wat verder de opbrengsten van het onderzoek en de verkennende gesprekken waren.

 

Essay Lian van der Zon
Lian van der Zon van Erfgoed Gelderland interviewde meerdere initiatiefnemers van oral history projecten en schreef het essay Gezamenlijk erfgoed en het persoonlijke verhaal. Hierin laat ze zien dat oral history bij uitstek een methode is die bijdraagt aan een verdere democratisering van erfgoed en gezien kan worden als een aanjager van de Faro-praktijk. Lian beschrijft op wat voor manier oral history ingezet kan worden voor:

  • Onderzoek
  • Collectieverrijking
  • Vastleggen en doorgeven
  • Publiekspresentaties
  • Draagvlak en betrokkenheid

Webinar
Op 27 september 2021 organiseerden we een drukbezocht webinar Oral history als aanjager van de Faro-praktijk. Experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van oral history uit het veld en deelnemers bespraken de volgende onderwerpen:

Vrijwilligers als oral historians:
Behoefte aan een duidelijke methodiek en training voor vrijwilligers als ook uitwisseling over dilemma’s waar men tegenaan loopt in het werken met vrijwilligers als oral historians.

Wat maak je los met oral history:
Uitwisseling over de verantwoordelijkheid nemen over wat je los maakt en hoe dit op te vangen. Het belang van voldoende tijd en ruimte en de rol die samenwerkingspartners uit het sociale domein en de zorg kunnen spelen.

Verduurzamen van oral history:
Voor het verduurzamen van oral history in hun activiteiten is er bij de deelnemers behoefte aan een handleiding en trainingen; aan een praktische vraagbaken. Hiertoe zijn al eerste stappen gezet, namelijk de oprichting van het Knooppunt Oral History Sprekende Geschiedenis.

Bottlenecks voor een duurzame aanpak zijn volgens de deelnemers het onderbrengen van bronmateriaal, het archiveren en toegankelijk maken.

Meerwaarde oral history:
Volgens de deelnemers zit de meerwaarde van oral history voor het erfgoedveld met name in verbinding, het persoonlijke, beleving en meerdere perspectieven.

Behoeften:
Wat is nodig om oral history een plek te geven in het erfgoedveld? De antwoorden waren met name tijd, samenwerking, betrokkenheid, vrijwilligers, expertise en geld.

Uitdagingen:
De uitdagingen die werden benoemd, zijn:

  • Oral history als erfgoed erkent zien
  • Training
  • Kennisuitwisseling
  • Borging

Van de bijeenkomst staat een uitgebreider verslag bij de documenten in de linker kolom.

Vanuit deze verkenning gaan we verder aan de slag met het verwoorden van de meerwaarde van het inzetten van oral history in het erfgoedveld en de uitdagingen die daar liggen. Dit krijgt een plek in de ambities voor de Faro uitvoeringsagenda.