FARO | Routegids ‘Invloed op Erfgoed’

 • 22 apr
 • Maartje van Bennekom
 • ·
 • Aangepast 23 apr
 • 1
 • 193
 • Machteld Linssen
 • Faro-team
Maartje van Bennekom
Prikbord 2024
 • Marloes Stofferis
 • Hetty (H.M.) Laverman Berbee
 • Faro-team
 • Machteld Linssen

Dit is een initiatief van: Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Contactpersoon: Maartje van Bennekom, bennekom@heemschut.nl

Aanleiding en doel

In de wereld van erfgoed en overheid zal komende jaren, mede vanwege de nieuwe omgevingswet, veel veranderen. Daar komt nog bij dat de erfgoedcapaciteit bij gemeenten, om toezicht te houden op ons erfgoed, in slechte staat is.

Het Nederlands erfgoed is daarom veelal aangewezen op oplettende burgers en erfgoedvrijwilligers die het erfgoed borgen in lokaal beleid en zo de sloophamer voor zijn. Maar veel vrijwilligers weten niet goed waar ze moeten beginnen, of raken opgebrand doordat ze al hun energie in één project steken – soms helaas met weinig resultaat.

Heemschut wil daarom, in samenwerking met andere erfgoedpartners, deze actieve burgers in hun kracht zetten via een routegids ‘Invloed op Erfgoed’.

De Routegids

De routegids wordt zeer toegankelijk geschreven en begint echt bij niveau 0. We geven vrijwilligers de basis mee voor inspraak en participatie in de lokale politiek en bieden ze concrete handvatten in de vorm van voorbeeldteksten en vragen. Zo helpen we vrijwilligers de overstap maken van ad hoc handelen naar beleidsmatig denken.

Onderdelen van de routegids zijn onder andere:

 1. Korte uitleg van belangrijke termen, o.a. omgevingsplan en omgevingsvisie.
 2. Wat zijn de pijlers waaraan je kunt zien hoe het ervoor staat met het erfgoed in jouw gemeente?
  1. Is er een erfgoedambtenaar? En wie is dat?
  2. Staat erfgoed in de omgevingsvisie of het omgevingsplan
  3. Is er een inventarisatie cultuurhistorie?
  4. Zijn er andere afdelingen of mensen binnen de gemeente die erfgoed een warm hart toedragen (aanspreekpunten voor leefbaarheid, vrijwilligers, e.d.)?
 3. Hoe kijk je naar je eigen rol?
  1. Welke relatie heb of wil je hebben met de gemeente (van luis in de pels tot samenwerkingspartner) en welke rol op welk moment?
  2. Met welke argumenten en voorbeelden onderbouw je het erfgoedbelang; wat kan erfgoed betekenen voor de gemeente en kwaliteit van leven van de inwoners?
  3. Wanneer ben je een aantrekkelijke gesprekspartner voor een gemeente?
 4. Hoe kom je in contact met de juiste persoon bij de gemeente?
 5. Hoe voer je een goed gesprek met een ambtenaar of wethouder?
  1. Welke vragen moet je stellen?
  2. Wat wil en kun je uit zo’n gesprek halen?
  3. Wat doe je met de antwoorden?
 6. Hoe bouw je een positief samenwerkingsverband met lokale spelers?
 7. Voorbeelden: brieven en coalities.

Samenwerking

Voor het samenstellen van de Routegids maakt Heemschut gebruik van de kennis en kunde van erfgoedorganisaties in het veld, zoals de stichting Lobby Lokaal, Erfgoedvrijwilliger.nl en Prodemos.

Reacties

één reactie, 3 mei
 • Aangepast op 6 mei

  Prima vervolg op gezamenlijk initiatief AWN, Nederlandse Archeologievereniging en Heemschut: Cultureel erfgoed en Omgevingswet: een eerste kennismaking (digitaal), interactief cursusaanbod en hulpaanbod.

  Meegewerkt daaraan hebben met name: met raad en daad Wageningen Universiteit, social innovation program, met input van Landschap en Erfgoed Utrecht, en als klankbord Mooi Noord Holland, Milieufederatie Noord-Holland.

  Van belang er een trainingsaanbod bij te doen en vooral daadwerkelijk een stukje 'meelopen' zodat verwijzingen en acties werkelijk landen en lukken.

  Met kennis en adviezen alleen kom je er niet.

  Leessuggesties:

  Betrokken Burgers, onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving. Signalenrapport van Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag, 2023

  Ruimtelijke verkenningen 2023: 4 scenario's van Nederland 2050, (m.n. Reflectie op scenario's, omgevingskwaliteit). Planbureau van de Leefomgeving, Den Haag 2023

  Hetty (H.M.) Laverman Berbee

Trefwoorden