Van Malta naar Faro – Een verkenning van alternatieve routes voor de archeologie

  • 28 dec
  • Faro-team
  • 1
  • 1
  • 283
Faro-team
Voor iedereen
  • Jobbe Wijnen

Initiatief van: Universiteit Leiden i.s.m. UvA en Erfgoed Zeeland

Totale kosten: € 53.736
Toegekende bijdrage Faro: € 47.296

Thema: Erfgoed als hulpbron en partners in het sociaal domein

Samenvatting:
Dit project stelt zich de vraag of met een paradigmaverschuiving de archeologie van marktgericht meer mensgericht en zorgzaam kan worden. 'Van Valletta naar Faro' wil aan het oplossen van dit vraagstuk bijdragen door met stakeholders van buiten de archeologie door middel van interviews te verkennen hoe de archeologie aansluiting kan vinden bij de behoeften (bijvoorbeeld aan participatie, welzijnsbevordering, cohesieontwikkeling) uit het sociaal domein, anderzijds wil het project aan vertegenwoordigers van het sociaal domein de kracht van de archeologie als hulpbron laten zien, en het benutten van de archeologie als vriend. Daarbij worden ook (alternatieve) financieringsmogelijkheden in kaart gebracht. Het resultaat bestaat uit aanbevelingen aan de archeologische sector en aan het sociaal domein om de samenwerking te vergroten. Op basis van de interviews worden concrete werkwijzen voorgesteld, met opties voor financiering.

Reacties

één reactie, 31 januari 2024
  • Ha, wie in de instellingen zijn de indieners van deze? Ik voel kansen voor kruisbestuiving.

    Jobbe Wijnen

Trefwoorden