Matchmaking NWA Call 'Onderzoek naar collecties met een koloniale context'

  • nov 2023
  • Zara Kars
  • 177
Zara Kars
Voor iedereen

In de publieke collecties in Nederland bevinden zich vele objecten uit een koloniale context die wellicht zijn geroofd of anderszins zijn weggenomen tegen de wil of zonder medeweten van de lokale bevolking. Het NWA-programma ‘Onderzoek naar collecties met een koloniale context’ wil een bijdrage leveren aan het mogelijke herstel van onrecht en het versterken van samenwerking in vertrouwen tussen Nederland en landen van herkomst rondom deze koloniale collecties.

NWO organiseert drie online matchmakingbijeenkomsten voor de NWA call ‘Onderzoek naar collecties met een koloniale context’. Eén op woensdag 22 november en twee op woensdag 29 november. De call stimuleert kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers en erfgoedinstellingen uit herkomstlanden van collecties en Nederland. De matchmaking biedt deelnemers de gelegenheid om hun ideeën te delen met een publiek van onderzoekers en samenwerkingspartners die zich mogelijk bij initiatieven willen aansluiten.

Alle geïnteresseerde belanghebbenden uit herkomstlanden, de Caribische Landen van het Koninkrijk der Nederlanden en de bijzondere gemeentes en Europees Nederland worden dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst. Zie voor meer informatie over deze Call & aanmelden de website van NWO.

Onderzoek naar collecties met een koloniale context | NWO

https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/nationa...

Trefwoorden