Publieksplatform voor een inclusiever archief

  • 17 jun
  • Sterre Berentzen
  • 53
Sterre Berentzen
Voor iedereen
Het Moslim Archief wil een online publieksplatform ontwikkelen waar verhalen en erfgoed getoond kan worden en waar de gebruikers van het platform interactie kunnen hebben met elkaar. Het online platform is een technische ontwikkeling waarbij de IT infrastructuur ook goed te gebruiken zal zijn voor andere erfgoed initiatieven. Wij staan open voor samenwerking met andere partijen om dit project samen op te pakken!
Het Moslim Archief heeft als missie om het cultureel en religieus erfgoed van Nederlandse moslims en de gedeelde geschiedenis met andere Nederlanders een plek te geven in het collectieve geheugen van Nederland. Wij willen een onderbelicht deel van de Nederlandse geschiedenis en het heden – namelijk vanuit de ogen van Nederlandse moslims – voor volgende generaties samenbrengen en tonen. Daarbij stimuleren we ontmoeting en wisselen verhalen met elkaar uit. Hierdoor ontstaat een inclusiever ‘archief’, wat bijdraagt aan een verrijking van het gedeelde erfgoed en een diepere verbinding tussen verschillende generaties en gemeenschappen. Op de site moeten de volgende onderdelen aangeboden kunnen worden:

1. Themaverhalen
Met themaverhalen worden verschillende delen van de collectie in context toegelicht, bijvoorbeeld door gedigitaliseerde archiefstukken te tonen en daarbij passende interviews, columns en artikelen te plaatsen. Door deze thema’s ieder half jaar aan te vullen blijft de site levendig en kan er herhaalbezoek plaatsvinden. Deze thema’s lopen gelijk met de contentkalender van de socials.
2. Tijdlijn
Het idee is om een selectie van verhalen en collectie items te maken en die op een tijdlijn te presenteren, eventueel aangevuld met verwijzingen. Deze content moet nog ontwikkeld worden evenals het selecteren van collectie items uit eigen verzameling of collectie beherende instellingen.
3. Interactie
Het Moslim Archief wil een laagdrempelig online platform realiseren waarbij er gelegenheid is tot online interactie. Dat kan bestaan uit het reageren (verhaal vertellen) op collectiestukken of het inbrengen van eigen gedigitaliseerde collectie inclusief een verhaal. Deze interacties wil het Moslim Archief opslaan en bewaren als verdieping en aanvulling op de collectie.
4. Personen
Bij het onderdeel personen word nieuw te maken content over een selectie van personen getoond. Denk aan bekende Nederlandse Moslims, historische figuren of juist mensen die zich lokaal hebben ingezet. Daarbij word waar het kan verwezen naar archiefmateriaal of documentatie aanwezig in eigen collectie of bij een andere instelling.
5. Activiteiten
Hierop worden de activiteiten en de agenda van het Moslim Archief getoond, zowel reportages van eerdere activiteiten als de agenda van de aankomende bijeenkomsten. Tevens is hier de mogelijkheid om je aan te melden voor een activiteit.
6. Schenken
Op deze pagina wordt uitleg gegeven over de collectie van het Moslim Archief en hoe men daaraan bij kan dragen. Waarom zou je foto’s of items aan het Moslim Archief willen overdragen? Waar gebruikt het Moslim Archief de geschonken items voor? Hoe gaat een schenking is zijn werk? Op deze vragen worden antwoorden gegeven evenals het tonen van enkele quotes of reviews van schenkers.
7. Over Ons
Op deze pagina staan de missie en visie van het Moslim Archief. Er is uitleg over het ontstaan en voortbestaan van de stichting en welke mensen er achter de schermen aan werken. Op deze pagina staat ook een verwijzing naar de corporate site, zodat de erfgoedprofessional naar de juiste plek geleid word.
8. Een zoekscherm voor het doorzoeken van de eigen collectie.
Dit scherm is nuttig voor studenten en onderzoekers. In de toekomst wil het Moslim Archief ook toewerken naar het harvesten van interessante beschreven en gedigitaliseerde collecties bij andere instellingen om zo alle relevante erfgoedcollecties via één portal doorzoekbaar te maken.