3. Cultuureducatie met kwaliteit

 • mei 2023
 • 95

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit stimuleert de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen om kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Het programma startte in 2013 en is inmiddels met een derde termijn bezig die loopt tot en met 2024. De vraag van de scholen staat centraal en alle vormen van kunst en cultuur zijn toegestaan. De middelen voor het o...

'Geloept 2.0'

Trendrapportage Museum- en Erfgoededucatie

 • mei 2023
 • 121

In 2020 is de trendrapportage voor museum- en erfgoededucatie gepresenteerd als vervolg op eerder onderzoek in 2007. Ten opzichte van het vorige onderzoek laat deze trendrapportage zien dat de betrokkenheid van musea en erfgoedinstellingen bij het onderwijs fors is toegenomen. Vooral kleine musea en erfgoedinstellingen dragen intensief bij aan cultuureducatie voor en met scholen, vaak met behul...

'Geloept 2.0'

1. Herziening curriculum primair en voortgezet onderwijs

 • mei 2023
 • 81

Sinds 2014 wordt gewerkt aan de vernieuwing van de kunstvakken in het basis en voorgezet onderwijs. Onder meer door corona is de herziening van het curriculum vertraagd. Er wordt nu eerst gewerkt aan de basisvaardigheden. Het leergebied Kunst & Cultuur volgt later. Maar moet je wachten?

'Geloept 2.0'

Monitor gemeentelijk beleid cultuureducatie en cultuurparticipatie

 • mei 2023
 • 114

95 procent van de gemeenten heeft beleid voor cultuureducatie in het onderwijs en 89 procent beleid voor actieve cultuurparticipatie. Kijkend naar de verschillende rollen uit de overheidsparticipatietrap (van laag naar hoog; loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren en reguleren) kiest bijna geen enkele gemeente voor ‘loslaten’. Maar welke rol men ook kiest, het is duidelijk dat er bij alle...

'Geloept 2.0'

2. Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

 • mei 2023
 • 85

In 2023 loopt het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs af. De minister en staatssecretaris van OCW, de PO-Raad, wethouders en gedeputeerden voor cultuur én onderwijs ondertekenden het bestuurlijk kader in 2013 om het cultuuronderwijs te verbeteren. Is het opstellen van een nieuw bestuurlijk kader een kans om meer met erfgoed te doen in het primair en voortgezet onderwijs?

'Geloept 2.0'

'Geloept 2.0'

'Geloept 2.0'

Zoek

Recent actief

Ernst Daniel Nijboer

Over dit thema

Vanuit koloniale sporen naar het hedendaagse maatschappelijk debat... Met het herdenken van het slavernijverleden in 2023 dienen alle middelen te worden ingezet om een staat van verzoening en wederkerig perspectief te bereiken voor deze en komende generaties.

 • status: publiek, inactief
 • gestart op: mei 2023
 • 1 lid
 • 0 bijdragen