2. Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

  • mei 2023
  • 79
'Geloept 2.0'

In het bestuurlijk kader committeren de ondertekenaars zich aan goed cultuuronderwijs voor alle kinderen en maken ze hierover concrete afspraken voor de komende tien jaar. Het is de bedoeling dat dit soort afspraken vervolgens ook op provinciaal en lokaal niveau worden gemaakt.

Als onderdeel van de bestuurlijke afspraken voerde de Onderwijsinspectie in 2015/2016 een onderzoek uit naar ontwikkelingen in het cultuuronderwijs in het primair onderwijs. Enkele bevindingen uit het rapport Peil. Kunstzinnige oriƫntatie 2016-2016 over cultureel erfgoed als een van de disciplines van Kunstzinnige vorming (beeldend, muziek, dans, drama en cultureel erfgoed) staan hieronder. NB: erfgoed is daarbij vaak beperkt tot "kunstzinnig" erfgoed.

  • Gemiddeld besteden scholen in de groepen 3 tot en met 8 anderhalf uur (93 minuten) per week aan kunstzinnige vorming. Aan dans en cultureel erfgoed wordt de minste tijd besteed, rond de tien minuten per week per vak.
  • Voor de disciplines drama, cultureel erfgoed en vooral bij dans is er vaak geen enkel lesaanbod (al dan niet bestaand of zelfontworpen methodes).
  • Bijna de helft van de scholen maakt gebruik van de diensten van een erfgoedinstelling voor activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed.