Monitor gemeentelijk beleid cultuureducatie en cultuurparticipatie

  • mei 2023
  • 91
'Geloept 2.0'

De publieke waarde die gemeenten toedichten aan cultuureducatie en cultuurparticipatie is heel divers. De meest genoemde doelstellingen van het cultuureducatiebeleid zijn bevorderen van cultuurdeelname, talent-, artistieke ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, en het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden en creativiteit. Voor het cultuurparticipatiebeleid gaat het om bevorderen van cultuurdeelname, van maatschappelijke participatie of sociale cohesie en van talent- en artistieke ontwikkeling, bijdragen aan doelen voor zorg en welzijn en profileren van de gemeente als aantrekkelijke vestigingsplaats.

Daarnaast willen gemeenten de samenwerking tussen de diverse partijen buiten de overheid stimuleren en verbindingen tussen deze partijen leggen. De meest genoemde activiteit binnen cultuureducatiebeleid is bijvoorbeeld ‘het stimuleren van de samenwerking tussen onderwijs en cultuur’. En ook andere veel genoemde activiteiten richten zich op deze vorm van samenwerking, zoals ‘het realiseren van cultureel aanbod voor scholen’ en ‘het realiseren van meer verbinding tussen binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie’.

Lees verder: Monitor gemeentelijk beleid cultuureducatie en cultuurparticipatie - LKCA