Samenvatting Faro-onderzoek 'Samen leren door te doen'

  • aug 2022
  • Marieke van Ommeren (RCE)
  • ·
  • Aangepast dec 2022
  • 1
  • 3
  • 1572
  • 1
Voor iedereen

Erfgoed heeft een maatschappelijke en verbindende waarde voor de samenleving en alle burgers kunnen daaraan bijdragen. Dat is het uitgangspunt van het Verdrag van Faro waarmee al vaker wordt gewerkt in Nederland. Wat zijn tot op heden de ervaringen met erfgoedparticipatie? En wat kunnen we daarvan leren? Deze 99 interviews met mensen in het veld geven inzicht in hoe erfgoedprofessionals, erfgoedinstellingen en overheden volgens Faro kunnen werken. Zie hieronder een samenvatting van dit grootschalige onderzoek.

Reacties

3 reacties, meest recent: 15 augustus 2023
  • Wat een mooi document! Heel goed om de definities vast te leggen. Het schema van het Erfgoedparticipatie speelveld is erg mooi om te zoeken naar voorbeelden van geslaagde participatie. Wat wel mist, maar het is dan ook een samenvatting, zijn de concrete voorbeelden. We verzamelen die voor het symposium Erfgoedparticipatie op 14 oktober.

  • Ja, geweldig. We hadden andere voorbeelden verzameld voor het komende symposium over Erfgoedparticipatie. Nu is er een mooi reservoir om uit te putten.