Samenvatting Faro-onderzoek 'Samen leren door te doen'

  • aug 2022
  • Marieke van Ommeren (RCE)
  • ·
  • Aangepast 12 dec
  • 1
  • 843
Voor iedereen

Erfgoed heeft een maatschappelijke en verbindende waarde voor de samenleving en alle burgers kunnen daaraan bijdragen. Dat is het uitgangspunt van het Verdrag van Faro waarmee al vaker wordt gewerkt in Nederland. Wat zijn tot op heden de ervaringen met erfgoedparticipatie? En wat kunnen we daarvan leren? Deze 99 interviews met mensen in het veld geven inzicht in hoe erfgoedprofessionals, erfgoedinstellingen en overheden volgens Faro kunnen werken. Zie hieronder een samenvatting van dit grootschalige onderzoek.