Project: Buitengewone Leerstoel CEPRO

  • apr 2023
  • Marchje Schaap
  • 1474
Marchje Schaap
Opleidingen

Gebaseerd op de Faro gedachte, co-creatie van kennis en transformaties door de lokale gemeenschappen, erfgoedsector en universiteit.

Het project de Buitengewone Leerstoel Cultureel Erfgoed en Maatschappelijke ontwikkeling richt zich op een vijfjarige leerstoel bij Wageningen University & Research (WUR) en is geïnitieerd door de gemeente Westerveld.

De leerstoel heeft als doel meer aandacht en kennis te genereren voor de rol die erfgoed kan vervullen in maatschappelijke, klimatologische, economische en ruimtelijke vraagstukken. Er worden antwoorden gezocht op de vraag: welke kennis, waarden en vormgeving van het rijke erfgoedverleden kunnen, gekoppeld aan de huidige technologie, ingezet worden om een economisch vitale en sociaal coherente samenleving te realiseren, te midden van een duurzame, met zorg en aandacht vormgegeven, cultureel historische leef- en werkomgeving?

Meer weten? Bezoek de projectpagina op de Erfgoed Deal website of de site van Stichting Cepro.

Trefwoorden