Online informatiebijeenkomst Faro-initiatieven 2024 (3)

15:00-16:30LocatieOnlineCategorieBijeenkomst
 • 405
 • 31
 • Maarten Reith
 • Faro-team
 • Di 9 apr
 • 15:00-16:30
Voor iedereen
 • Maaike Honshorst
 • Marloes Stofferis
 • Robin Aanstoot
 • Nasha Radjouki
 • Rob van Haarlem
 • Eva Kleeman
 • Sterre Berentzen
 • Eva Willems-Hirsch
 • Mandy Moreau
 • Leo Schenk
 • ludy feyen
 • Dorothee Olthof
 • Melisa Cijntje
 • Didie Schackman
 • Sofie De Baere
 • Karla de Roest
 • Joyce Pennings
 • Lieke Bremer
 • Casper Hoenderdos
 • Lusette van der Moolen
 • René haustermans
 • Carolien Fokke
 • Jonne Schaafsma
 • Pim Sierink
 • Sandra de Vreede
 • Max Trommelen
 • Samantha Pellis
 • Marjolein Woltering
 • Willem van Wijk
 • Sandra ten Wolde
 • Vincent Huis in 't Veld
 • Desiree van der Heide
 • Juliana Barros Maia
 • Celien Stevens
 • Madeleine Roelfsema

In 2024 is het weer mogelijk ideeën voor initiatieven aan te dragen op het Faro-platform. Dat is de start van het proces van gezamenlijk bespreken en beoordelen door het erfgoedveld. Met als eindresultaat een lijst van initiatieven die in aanmerking komen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling Uitvoeringsagenda Faro. Voor de tweede ronde in 2024 is 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Hoe werkt het? Faro maken we samen en in alle openheid. Vanaf voorjaar 2024 kun je weer jouw ideeën en plannen delen voor het meer Faro maken van de erfgoedzorg, inbreng van anderen vragen en nieuwe partners zoeken. Je kunt dan ook op de initiatieven van anderen reageren. Iedereen kan een initiatief nemen: erfgoedinstellingen, overheden, opleidingen, vrijwilligers, erfgoedgemeenschappen e.a. Alleen initiatieven die aansluiten bij de Uitvoeringsagenda Faro en bijdragen aan het meer Faro maken van de bredere erfgoedzorgsector zijn bedoeld voor het prikbord.

Op het Faro-platform staat hier veel informatie over. Maar we lichten de procedure graag toe in deze online bijeenkomst. Deelnemers kunnen dan ook vast met elkaar nadenken over ideeën en eventuele samenwerking zoeken. Ook wordt toegelicht voor welke thema's nog middelen beschikbaar zijn, want voor elk van de 16 thema's in de Uitvoeringsagenda Faro zijn middelen gereserveerd.

Hierboven kun je je aanmelden voor de bijeenkomst van 9 april 2024.

Praktisch
- We starten om 15.00u. De bijeenkomst is ongeveer tien minuten daarvoor al open.
- Teamslink: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmUyNTUzYmEtNmRkMC00YThlLThmY2YtZjg2YzU5ZmJlODI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223da248ad-d9d0-49f8-b9cf-6f208e7d153a%22%2c%22Oid%22%3a%228023647c-066c-473b-8453-091966a7ac2d%22%7d