Online informatiebijeenkomst Faro-initiatieven 2024 (1)

15:00-16:30LocatieOnlineCategorieBijeenkomst
  • 304
  • 25
  • Wo 14 feb
  • 15:00-16:30
Voor iedereen

In 2024 is het weer mogelijk ideeën voor initiatieven aan te dragen op het Faro-platform. Dat is de start van het proces van gezamenlijk bespreken en beoordelen door het erfgoedveld. Met als eindresultaat een lijst van initiatieven die in aanmerking komen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling Uitvoeringsagenda Faro. Voor de tweede ronde in 2024 is 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Hoe werkt het? Faro maken we samen en in alle openheid. Vanaf voorjaar 2024 kun je weer jouw ideeën en plannen delen voor het meer Faro maken van de erfgoedzorg, inbreng van anderen vragen en nieuwe partners zoeken. Je kunt dan ook op de initiatieven van anderen reageren. Iedereen kan een initiatief nemen: erfgoedinstellingen, overheden, opleidingen, vrijwilligers, erfgoedgemeenschappen e.a. Alleen initiatieven die aansluiten bij de Uitvoeringsagenda Faro en bijdragen aan het meer Faro maken van de bredere erfgoedzorgsector zijn bedoeld voor het prikbord.

Op het Faro-platform staat hier veel informatie over. Maar we lichten de procedure graag toe in drie online bijeenkomsten. Deze zijn op 14 februari, 14 maart en 9 april. Deelnemers kunnen dan ook vast met elkaar nadenken over ideeën en eventuele samenwerking zoeken. Ook wordt toegelicht voor welke thema's nog middelen beschikbaar zijn, want voor elk van de 16 thema's in de Uitvoeringsagenda Faro zijn middelen gereserveerd.

Hierboven kun je je aanmelden voor de bijeenkomst van 14 februari 2024. Kijk voor de andere data in de kalender.

Voor de late aanmelders: hieronder het programma en de link voor de bijeenkomst (Teams). We versturen geen mail met de link en het programma meer.

Programma
- 15.00 - 15.30: presentatie over terugblik Faro I, de eerste ronde Faro-initiatieven (2023) en toelichting op de tweede ronde (2024), inclusief gelegenheid voor vragen
- 15.30 - 16.10: in breakoutrooms samen nadenken over ideeën voor initiatieven (twee rondes)
- 16.10 - 16.30: terugkoppeling

Ter voorbereiding van de bijeenkomst vragen we je na te denken over:
- De Faro Uitvoeringsagenda wil de organisatie en het systeem van de erfgoedzorg meer Faro maken. Hoe kun jij daar aan bijdragen, of welke ideeën heb jij daar bij?
- Welke ambities die bij de thema’s in de Uitvoeringsagenda Faro staan, spreken jou aan?
- Heb je al concrete ideeën voor een initiatief/initiatieven?
- Hoe kunnen we jou/jullie helpen om tot goede initiatieven te komen?
- Met wie zou je kunnen samenwerken?

Als je nog geen ideeën hebt en meedoet ter inspiratie, uiteraard ook prima.

Praktisch
- We starten om 15.00u. De bijeenkomst is ongeveer tien minuten daarvoor al open.
- Teamslink: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc1NTRlNDQtMmRkZC00MjYwLWE3ZjgtYjA5NDUwMmJkOWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223da248ad-d9d0-49f8-b9cf-6f208e7d153a%22%2c%22Oid%22%3a%22d076aaa9-5281-4026-92c4-2d663b130941%22%7d