Online informatiebijeenkomst voor musea: financiële mogelijkheden voor co-waarderen

Locatieonline via TEAMSCategorieOverig
  • 338
  • 13
  • Di 4 jul
  • 16:00-17:00
Voor iedereen

Co-waarderen is het samen bespreken en aanwijzen van wat erfgoed zou kunnen zijn. Het sluit aan op de kernwaarden van het Verdrag van Faro, dat we als land gaan ondertekenen. Daarom komen initiatieven die een project-overstijgende waarde hebben voor de erfgoedzorg in aanmerking voor financiële ondersteuning door OCW.

Heb jij plannen rond co-waarderen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan werkwijzen die passen binnen het Faro-gedachtegoed en waar ook het bredere erfgoedveld baat bij heeft? Of zou je in gezamenlijkheid hiervoor een initiatief willen ontwikkelen? Misschien kun je aanhaken bij anderen of wil je meer weten over hoe dit alles in zijn werk gaat?

Neem dan deel aan de online bijeenkomst voor meer informatie over de mogelijkheden, om elkaars ideeën te verkennen en de mogelijk om samen te brainstormen.

Tijdens de interactieve bijeenkomst ligt de focus op co-waarderen als onderdeel van het thema ‘waarderen van erfgoed’. In de Uitvoeringsagenda Faro Deel I lees je meer over de ambities rond dit thema en over de andere vijftien thema’s.

Dit is de link naar de bijeenkomst. Aanmelding wordt op prijs gesteld. Om je te kunnen aanmelden, kun je je registreren (rechts bovenaan bij de knop 'word lid') en deelnemer worden van het platform.

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Geertje of Leonie via g.huisman@cultureelerfgoed.nl ; l.g.wingen@cultureelerfgoed.nl.

Trefwoorden