Faro II - online netwerkbijeenkomst

15:30-17:00LocatieOnlineCategorieBijeenkomst
 • 964
 • 33
 • Faro-team
 • Di 16 mei
  2023
 • 15:30-17:00
Voor iedereen
 • Céline den Engelsman
 • Marieke Van Winkelhoff
 • Bibian van Reeken
 • Saskia de Jong
 • Miriam van der Have
 • Petra Ploeg
 • Judith Leferink
 • Theo Andriessen
 • John Smits
 • Bertus Benning
 • Nina van der Werf
 • Lars Rustenburg
 • Thomas van Maaren
 • Evelien Masselink
 • Annette Koenders
 • Anton van Renssen
 • Marloes Stofferis
 • Hetty (H.M.) Laverman Berbee
 • Inge Molenaar
 • Kirke Mulders
 • Rianne Pruis
 • Wim Sprengers
 • Floor Oudshoorn
 • Peter Veer
 • Lidwine Spoormans
 • Rosanne Bruinsma
 • Jorna Kniese
 • Nina Pigaht
 • Juke M Van Niekerk
 • Jouke van der Werf
 • Stichting VerhalenOverLeven - Sietske de Haan
 • Nicole van Dijk
 • Lisanne Bedaux
 • Patrick Timmermans
 • Nicolle van lith
 • Kay Kok

Na de afronding van Uitvoeringsagenda Faro Deel I in december 2022 is het nu tijd voor Deel II. Staatssecretaris Gunay Uslu heeft een bedrag van 6 miljoen euro gereserveerd voor de periode 2023-2025. Dit geld is voor concrete initiatieven die Faro verankeren in de erfgoedzorg.

In deze digitale netwerkbijeenkomst delen we de laatste stand van zaken over de belangrijkste Faro-opgaven van de komende jaren en de Uitvoeringsagenda Deel II. Hoe ziet de doorstart eruit, hoe krijgt de organisatie vorm, hoe kunnen we de Faro-middelen op een goede manier besteden en nieuwe ideeën vervlechten, etc. Dit wel nog onder voorbehoud van tijdige besluitvorming over de beleidskaders van de implementatiefase van "Faro II". Na de toelichting is er ruim gelegenheid om te brainstormen over mogelijke initiatieven en al concretere plannen met elkaar te delen. Want dat is Faro: we doen het samen en in alle openheid.

Op het Faro-platform is een 'prikbord' ingericht waarop Faro-initiatieven alvast te delen zijn. Dit prikbord krijgt een centrale plek in de vervolgfase. Hier komen alle initiatieven te staan en kan onderling feedback worden gegeven. Ook deze werkwijze lichten we tijdens de netwerkbijeenkomst toe.

Via deze link kun je deelnemen aan de bijeenkomst van 16 mei.

NB Aanmelden kan nog altijd met de groene knop bovenaan.