Wie is wie?

Ria Bernards

  • Leve de Kleine Beerze
  • In het beekdal van de Kleine Beerze in regio De Kempen Noord-Brabant ben ik bezig met gebiedsprocessen. Hierin speelt erfgoed een toenemende belangrijke rol in ontwikkeling van het gebied, bewustwording van eigen kwaliteiten.

Teatske de Jong

  • Ontwerpbureau de2dames
  • I am owner of Ontwerpbureau de2dames (Designburo the2ladies).Core business is making exhibitions for musea and institutions. Starting from scratch, doiing the whole job or just one of the process-segments. Spatial and graphic design, fundraising.

Petra Robben

  • Stadsmuseum Tilburg
  • Ik ben Petra Robben, stadsconservator bij Stadsmuseum Tilburg. Publieksparticipatie is de basis voor het beheer van de stadscollectie, het schrijven van publicaties en ontwikkelen van exposities.

Simon van Straten

  • Provincie Fryslân
  • Mijn functie bij de provincie Fryslân is adviseur gebouwd erfgoed