Wie is wie?

  • Zeeuws Museum
  • Ge├»nteresseerd in co-creatie, dialoog, community werk en het herontdekken van de rol en betekenis van musea en culturele instellingen.

  • Raamwerk advies en tekst
  • Ik doe veel advieswerk op het gebied van waardering en selectie van archieven, maak collectieanalyses voor archiefinstellingen en werk momenteel voor diverse archiefinstellingen aan de herijking van hun acquisitiebeleid.

  • Dordrechts Museum
  • Als educator Maatschappelijke activiteiten ontwikkel ik educatieve programma's en activiteiten. Ik ga in mijn rol op zoek naar de prikkels, behoeftes en doelen die nodig zijn om mensen te betrekken en te interesseren voor cultuur(participatie)

  • Gemeenten Haarlem en Arnhem
  • Ik jaag aan. Erfgoed-in-de-breedte-projecten. Voor mij is erfgoed alles wat onze voorouders ons vertellen via vondsten, resten, stenen, doorgegeven verhalen. Ik vind dat een mooie puzzel.

  • Erfgoedhuis Zuid-Holland
  • Publiekshistoricus en projectleider van Molenverhalen (2019-2022), een oral historyproject over het dagelijks leven op de Zuid-Hollandse poldermolens.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mensen die zich op dit platform geregistreerd hebben.