Blader door bijdragen

 • mei 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1812

Op 6 mei zijn onderstaande betrokkenen in de archeologie uitgenodigd om samen invulling te geven aan de drie ambities voor publieksbereik en participatie in de archeologie. U kunt de uitnodiging hieronder downloaden. De uitnodiging is gericht aan de ArcheoHotspots, Archeologie3.0, Archon, AWN, BAP, Cascade, CGA, DDA, Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, IPO, LGOG, Musea en bezoekerscentra in de archeologie, Nationale Archeologiedagen, NEP...

Machteld Linssen
Archeologie
 • apr 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1756
 • 1

Handreiking voor gemeenten om samen met bewoners een landschapsbiografie te maken als kennis- en inspiratiebron voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Tekst: Mirjam Koedoot (Bureau Koedoot), Wanne Roetemeijer (Bureau Roetemeijer), Edwin Raap (Natuurlijke Zaken) en Derk Jan Stobbelaar (Hogeschool Van Hall Larenstein. Een landschapsbiografie beschrijft in de voorfase van de omgevingsvisie de integrale geschiedenis van mens én natuur van een stree...

Machteld Linssen
Dynamische leefomgeving
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 3150

Essay van Gerard Rooijakkers Gerard Rooijakkers beschrijft - aan de hand van concrete voorbeelden in Zundert, Hilvarenbeek en Deurne - het succes en falen van dragende gemeenschappen en commons. Hun relatie met de top-down georganiseerde systeemwereld is per definitie problematisch. Beide werelden functioneren voornamelijk naast en tegenover elkaar. Beide zouden elkaar ook kunnen versterken als dragende gemeenschappen de regie over vrij toegan...

Machteld Linssen
Dynamische leefomgeving
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 3174

Essay van Gerard Rooijakkers Gerard Rooijakkers beschrijft - aan de hand van concrete voorbeelden in Zundert, Hilvarenbeek en Deurne - het succes en falen van dragende gemeenschappen en commons. Hun relatie met de top-down georganiseerde systeemwereld is per definitie problematisch. Beide werelden functioneren voornamelijk naast en tegenover elkaar. Beide zouden elkaar ook kunnen versterken als dragende gemeenschappen de regie over vrij toegan...

Machteld Linssen
Democratische Vernieuwing
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 2940

Pleidooi van Eline Amsing, De Plekkenmakers, om in co-creatie met o.a. bewoners en omwonenden bij gebiedsontwikkeling een dragend concept neer te zetten als begin van de ontwikkeling en niet als sausje achteraf. Een fijne plek is meer dan een stapel stenen. De oplossing zit daarom niet in techniek en architectuur alleen. Het gaat ook om een verbindend verhaal dat voorkomt uit het DNA van de plek en waarin allerlei functies en thema's samenkome...

Machteld Linssen
Dynamische leefomgeving
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 3188

Verslag van een drietal praktijkwerkplaatsen Burger ontmoet overheid op 17 december 2020, 21 januari en 18 februari 2021. In de zorg om het erfgoed hebben burgerinitiatieven en overheden elkaar over en weer nodig. Eind 2020, begin 2021 organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met Erfgoed.nu en Bureau op het Plein drie praktijkwerkplaatsen waarvoor zij vertegenwoordigers uit de systeemwereld en de leefwereld met el...

Machteld Linssen
Democratische Vernieuwing
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 4404

Essay van Frans Soeterbroek, De Ruimtemaker, over het Uitdaagrecht en erfgoed, in opdracht van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners en support van het programma Democratie in Actie (2021) In zijn essay legt Soeterbroek de link tussen het wettelijk regelen van het zogeheten uitdaagrecht van een burger-/bewonersinitiatief en het werken aan eigenaarschap dat burgers hebben over cultureel erfgoed. Het uitdaagrecht regelt dat inwoner...

Machteld Linssen
Democratische Vernieuwing
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 5829

Essay van Jouke van der Werf, Lilian Grootswagers en Machteld Linssen over de relatie tussen erfgoed en het democratisch vernieuwingsdenken. Geïllustreerd met praktijkvoorbeelden benaderen de auteurs het vanuit drie perspectieven. Zo leggen de auteurs een verbinding met de Menukaart Versterking lokale democratie en vragen zich af hoe erfgoedinitiatieven kunnen meeliften op alle ontwikkeling rond democratische vernieuwing. Daartoe plaatsen ze o...

Machteld Linssen
Dynamische leefomgeving
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 5425

Essay van Frans Soeterbroek, De Ruimtemaker, over het Uitdaagrecht en erfgoed, in opdracht van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners en support van het programma Democratie in Actie (2021) In zijn essay legt Soeterbroek de link tussen het wettelijk regelen van het zogeheten uitdaagrecht van een burger-/bewonersinitiatief en het werken aan eigenaarschap dat burgers hebben over cultureel erfgoed. Het uitdaagrecht regelt dat inwoner...

Machteld Linssen
Dynamische leefomgeving
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 3136

Verslag van een drietal praktijkwerkplaatsen Burger ontmoet overheid op 17 december 2020, 21 januari en 18 februari 2021. In de zorg om het erfgoed hebben burgerinitiatieven en overheden elkaar over en weer nodig. Eind 2020, begin 2021 organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met Erfgoed.nu en Bureau op het Plein drie praktijkwerkplaatsen waarvoor zij vertegenwoordigers uit de systeemwereld en de leefwereld met el...

Machteld Linssen
Dynamische leefomgeving
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 5712

Essay van Jouke van der Werf, Lilian Grootswagers en Machteld Linssen over de relatie tussen erfgoed en het democratisch vernieuwingsdenken. Geïllustreerd met praktijkvoorbeelden benaderen de auteurs het vanuit drie perspectieven. Zo leggen de auteurs een verbinding met de Menukaart Versterking lokale democratie en vragen zich af hoe erfgoedinitiatieven kunnen meeliften op alle ontwikkeling rond democratische vernieuwing. Daartoe plaatsen ze o...

Machteld Linssen
Democratische Vernieuwing
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 2
 • 10932

Een eerste uitwerking van genoemde ambities en ideeën lees je in de notitie. Op 15 februari 2022 is Faro voor het eerst besproken in het Groot Reuvensoverleg. In de notitie voor dit overleg wordt het Verdrag van Faro kort toegelicht, het proces naar ondertekening en ratificatie, de betekenis van het verdrag voor Nederland en voor de archeologie in het bijzonder, en een eerste verslag van de gesprekken die hierover in het archeologieveld worden...

Machteld Linssen
Archeologie
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 6017

In 2020 en 2021 is een eerste verkenning uitgevoerd naar de betekenis van Faro voor de archeologie. Naar de raakvlakken, maar de ook de verschillen met het Verdrag van Valletta. Naar de doelen en kenmerken van participatieve projecten in de archeologie, en naar de ervaren opbrengsten en knelpunten. Nieuwsgierig? Download hier het rapport Over lokalisme, liefdewerk en lonkend perspectief. Verkenning naar participatie en burgerinitiatief in de N...

Machteld Linssen
Archeologie