Archeologie: Notitie Faro Groot Reuvensoverleg 15-02-2022

  • mrt 2022
  • Machteld Linssen
  • ·
  • Aangepast mrt 2022
  • 2
  • 10932
  • Marloes van Essen (RCE)
Machteld Linssen
Archeologie
  • Marloes van Essen (RCE)

Een eerste uitwerking van genoemde ambities en ideeën lees je in de notitie.

Op 15 februari 2022 is Faro voor het eerst besproken in het Groot Reuvensoverleg. In de notitie voor dit overleg wordt het Verdrag van Faro kort toegelicht, het proces naar ondertekening en ratificatie, de betekenis van het verdrag voor Nederland en voor de archeologie in het bijzonder, en een eerste verslag van de gesprekken die hierover in het archeologieveld worden gevoerd. In de bijlage is een eerste uitwerking gegeven van de genoemde ambities en ideeën om daar handen en voeten aan te geven.

Trefwoorden