Archeologie bij de tijd. Raad voor Cultuur (2022)

  • mrt 2022
  • Machteld Linssen
  • ·
  • Aangepast mrt 2022
  • 1690
Machteld Linssen
Archeologie
  • Marien van Os van den Abeelen

De Raad voor Cultuur vindt dat het belang van publieksbereik en -participatie in de archeologie onvoldoende wordt onderkend. Dit schrijft de raad in het advies over de evaluatie van de Erfgoedwet op het onderdeel archeologie. Archeologie is een middel om de eigen leefomgeving en de wereld als geheel beter te begrijpen. De raad ziet in het Verdrag van Faro een goede aanleiding om meer mensen te betrekken bij archeologie.

De Raad komt met de volgende aanbevelingen:

  • Publiek en participatie toe te voegen aan de verplichtingen van een certificaathouder zodat het een vast onderdeel wordt van het Programma van Eisen;
  • Een diepergaand onderzoek te doen naar het publieksbereik van archeologie;
  • Een landelijke voorziening voor publieksbereik en participatie onder te brengen bij de op te richten beroepsvereniging;
  • Vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in de archeologie te ondersteunen.

Archeologie bij de tijd | Advies | Raad voor Cultuur

https://www.raadvoorcultuur.nl/documenten/advie...

Trefwoorden