Blader door bijdragen

 • mrt 2022
 • Marchje Schaap
 • 215

De Faro aspecten zijn onderwerp van (praktijkgericht) onderzoek. Hoe geven we de integratie van en de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs goed vorm?

Opleidingen
 • mrt 2022
 • Marchje Schaap
 • 170

Niet alle opleidingen worden in het Nederlands gegeven. Voor de Faro benadering is dit lastig, omdat de toekomstige erfgoedprofessional wordt opgeleid om met bijvoorbeeld lokale gemeenschappen te werken. Welke afwegingen kunnen opleidingen hierbij maken?

Opleidingen
 • mrt 2022
 • Marchje Schaap
 • 146

Er moet worden nagedacht over andere, meer sociale vaardigheden die tijdens opleiding ontwikkeld zouden moeten worden; hoe dit vorm gegeven kan worden, maar ook over hoe deze getoetst kunnen worden. Is het ook mogelijk om hier samenwerking met opleidingen uit het sociologische of bestuurskundige domein te zoeken? Faro benadrukt de rol van de erfgoedprofessionals als verbinder tussen het erfgoedveld en maatschappij & burger. Kan de opleiding v...

Opleidingen
 • mrt 2022
 • Marchje Schaap
 • 215

Periodieke afstemming tussen erfgoeddocenten van verschillende onderwijsinstellingen is wenselijk bij het proces van samenwerking aan de Faro aspecten. Hoe geven we hier concreet vorm aan?

Opleidingen