Verkenning erfgoedgemeenschappen in Gouda

  • feb 2023
  • Wim Burggraaff
  • 294
Wim Burggraaff
Info | Nieuws
  • Dick de Jong

Het is van belang om zicht te hebben op de omvang en dynamiek van erfgoedgemeenschappen. Dit geeft enerzijds een beeld van het maatschappelijk draagvlak van erfgoed, wat relevant is voor beleidsvorming. Anderzijds is dit inzicht van belang voor erfgoedprofessionals om hun participatieve werkzaamheden op af te stemmen. Vanuit dat oogpunt is verkennend onderzoek gedaan naar erfgoedgemeenschappen in de gemeente Gouda.

Trefwoorden