Wyldemerck, samen zoeken naar barakken in de bossen

  • mei 2022
  • Jobbe Wijnen
  • 891
  • Marloes van Essen (RCE)
Jobbe Wijnen
Archeologie
  • marjolijn kok
  • Marloes van Essen (RCE)

Ter kennisgeving voor het platform. Deze maand is in Den Haag, Ridderkerk, Waalwijk en Balk (Friesland) het project 'Wyldemerck, samen zoeken naar barakken in de bossen' gestart, een project van samenwerkingsverband Moluks Erfgoed, marjolijn kok, jobbe wijnen, in samenwerking met Moluks Historisch Museum, Staatsbosbeheer, Vrienden van BOEi, de RCE en gemeente Fryske Marren en met subsidie van het Fonds Cultuurparticipatie. Meer informatie: www.molukserfgoed.com

De opzet is om met zoveel mogelijk oud bewoners en omwonenden van het voormalig Moluks woonoord Wyldemerck door middel van archeologieparticipatie met het terrein en haar verhalen aan de slag te gaan. Het terrein zelf is bijzonder. Het kamp is in 1969 gesloopt, maar archeologisch nog aanwezig, zowel in sporen de bodem, als in de herinnering en gebruiken van haar oud bewoners. Het doel van het project is het erfgoed te versterken, een vraag die komt vanuit SBB die haar openingsvraag formuleerde als 'van wie is dit erfgoed eigenlijk?'

We gebruiken een theoretisch kader uit de contemporaine archeologie, dat breder en daardoor toepasselijker voor deze casus is dan het gebruikelijke kader in de Malta-archeologie. Voor ons is alles wat mensen doen, vertellen, herinneren, verzamelen, opgraven, verkennen, stukmaken of weggooien allemaal deel van het archeologisch proces waarin iedereen deelnemer is. Er is dus geen archeologie EN publiek, als dichotomie, want iedereen is deelnemer en ieder heeft zijn of haar eigen bijdrage, of je nu boswachter, archeoloog, derde generatie Molukker, omwonende, of lid van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân bent. Samen zetten we de archeologische sporen van Molukkers in Nederland op de erfgoedkaart.

Het project is 14 mei gestart en loopt nog het hele jaar. Meer informatie: www.molukserfgoed.com

Lievelingsplekken in het kamp op de kaart

Moluks Erfgoed – Archeologische sporen van Molukkers in Nederland

http://www.molukserfgoed.com/

Welkom Welkom bij Moluks Erfgoed, een archeologieproject over de Molukse aanwezigheid in Nederlan...