Expeditie Nieuwe Gezichten - op zoek naar nieuwe erfgoedvrijwilligers

  • 28 dec
  • Faro-team
  • ·
  • Aangepast 27 dec
  • 1
  • 211
Faro-team
Voor iedereen
  • Emma Goossens

Initiatief van: Stichting OPEN (samenwerkingsverband erfgoedhuizen)

Totale kosten: € 71.280
Toegekende bijdrage Faro: € 60.000

Thema: Ondersteuning Erfgoedparticipatie

Samenvatting:
Na een succesvolle pilot vanaf 2022 krijgen in 2024 opnieuw ongeveer 50 lokale erfgoedorganisaties een training volgens de methodiek Expeditie Nieuwe Gezichten (ontwikkeld door Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Doel is lokale erfgoedorganisaties te ondersteunen in hun zoektocht naar meer vrijwilligers en mensen met nieuwe kennis en vaardigheden te inspireren. De deelnemers krijgen tools aangereikt, gebaseerd op inzichten uit de gedragspsychologie. Ze leren de eigen organisatie en blinde vlekken te analyseren, kansen te zien en aan de slag te gaan met een plan om nieuwe vrijwilligers aan zich te binden. Medewerkers van de provinciale erfgoedhuizen zijn speciaal opgeleid tot expeditieleider om de training te geven. De training wordt kosteloos of voor een symbolisch bedrag aangeboden.

We gaan de training ook aanbieden aan gemeenschappen voor immaterieel erfgoed. Daarnaast zoeken we partners die contacten hebben met doelgroepen die nu ondervertegenwoordigd zijn in het erfgoedveld (leeftijd, sociaal-economische of culturele achtergrond, beperkingen, e.a.).

Trefwoorden