Adviesrapport Deel en Verbind - Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië

  • 20 feb
  • Wim Burggraaff
  • 1
  • 65
Erfgoedbewustzijn en educatie

In 2021 besloot het kabinet eenmalig een extra impuls van € 20,4 miljoen in te zetten, met als doel om de waardering voor de 'Indische identiteit' en het Indisch erfgoed zichtbaar te maken en de kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië voor een breed publiek te vergroten. Op 8 februari jl. verscheen het advies van de Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië. Het rapport bevat adviezen over hoe in het formele onderwijs, maar ook daarbuiten, via cultuur en erfgoed de kennis over, het inzicht in en het begrip voor de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië duurzaam kan worden verankerd in de Nederlandse samenleving met het besef dat er geen sprake is van een eenduidige gemeenschap. In een beleidsreactie op het advies zal staatssecretaris van Ooijen (VWS) aangeven hoe de impulsmiddelen de komende jaren ingezet zullen worden.

Reacties

één reactie, 21 februari

Trefwoorden