Zoekresultaten

  • Op maandag 9 mei 2022 vond in de Sint Aegtenkapel te Amersfoort een Faro-werksessie plaats over Democratische vernieuwing. Tijdens deze werksessie is in twee rondes gewerkt aan mogelijke ambi­ties en ideeën voor het thema Democratische vernieuwing rondom cultureel erfgoed, die een plek zouden moeten of kunnen krijgen in de Uitvoeringsagenda Faro (te verschijnen in het najaar van 2022). In ronde 1 is gewerkt aan het inventariseren van ambities voor de nabije toekomst. En in ronde 2 zijn concre...

  • Zouden we niet... Kunnen erfgoedinitiatieven van inwoners van het uitdaagrecht gebruik maken? Is er ook zoiets als een bespreekrecht? Heeft erfgoed een plek in het participatiebeleid van de gemeentes? Hoe zijn inwoners betrokken bij het aanwijzen van monumenten? Hoe worden erfgoedbudgetten verdeeld? Als het over democratische vernieuwing en erfgoed gaat, wordt een rijke ader aan ideeën aangeboord. De mindmap is een eerste potloodschets van de mogelijkheden die voorbij zijn gekomen. Welke ding...

  • Essay van Gerard Rooijakkers Gerard Rooijakkers beschrijft - aan de hand van concrete voorbeelden in Zundert, Hilvarenbeek en Deurne - het succes en falen van dragende gemeenschappen en commons. Hun relatie met de top-down georganiseerde systeemwereld is per definitie problematisch. Beide werelden functioneren voornamelijk naast en tegenover elkaar. Beide zouden elkaar ook kunnen versterken als dragende gemeenschappen de regie over vrij toegankelijke publieke goederen willen en kunnen terugkr...

  • Verslag van een drietal praktijkwerkplaatsen Burger ontmoet overheid op 17 december 2020, 21 januari en 18 februari 2021. In de zorg om het erfgoed hebben burgerinitiatieven en overheden elkaar over en weer nodig. Eind 2020, begin 2021 organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met Erfgoed.nu en Bureau op het Plein drie praktijkwerkplaatsen waarvoor zij vertegenwoordigers uit de systeemwereld en de leefwereld met elkaar in gesprek brachten. Start van het gesprek wa...

  • Essay van Frans Soeterbroek, De Ruimtemaker, over het Uitdaagrecht en erfgoed, in opdracht van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners en support van het programma Democratie in Actie (2021) In zijn essay legt Soeterbroek de link tussen het wettelijk regelen van het zogeheten uitdaagrecht van een burger-/bewonersinitiatief en het werken aan eigenaarschap dat burgers hebben over cultureel erfgoed. Het uitdaagrecht regelt dat inwoners taken activiteiten van de gemeente kunnen overne...

  • Essay van Jouke van der Werf, Lilian Grootswagers en Machteld Linssen over de relatie tussen erfgoed en het democratisch vernieuwingsdenken. Geïllustreerd met praktijkvoorbeelden benaderen de auteurs het vanuit drie perspectieven. Zo leggen de auteurs een verbinding met de Menukaart Versterking lokale democratie en vragen zich af hoe erfgoedinitiatieven kunnen meeliften op alle ontwikkeling rond democratische vernieuwing. Daartoe plaatsen ze onder meer hun praktijkvoorbeelden in het licht van...