Studiedag Lerend Netwerk Co-waarderen (Vol)

10:00-17:00LocatieHeritage Lab (Hortusplantsoen 2, Amsterdam)CategorieOverig
  • 125
  • Leonie Wingen
  • Vr 31 mei
  • 10:00-17:00
Voor iedereen

Over co-waarderen

Co-waarderen richt zich op trajecten waarbij erfgoedinstellingen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met groepen, gemeenschappen of individuen die daarbij een vorm van inspraak hebben. Hoe ontdek je wie zich betrokken voelt? Luister je naar de verschillende stemmen en meningen? Wat heb je nodig om onderbelichte aspecten te adresseren?

Over de studiedag

Deze studiedag staat de vraag ‘Hoe voer je een gelijkwaardig gesprek?’ centraal. Tijdens de studiedag ontdek je werkvormen die je verder kunnen helpen. De dag is interactief met oefeningen, reflectie, casestudies en biedt ruimte voor open gesprekken rondom dilemma’s. Delen en inbrengen van kennis is het uitgangspunt, we zijn een lerend netwerk.

We nodigen je hiervoor graag uit op 31 mei op de Reinwardt Academie. De studiedag is toegankelijk voor zowel mensen die al bekend zijn met co-waarderen als mensen voor wie alles nog volledig nieuw is. De dag is opgedeeld in een ochtendprogramma en een middagprogramma, met veel ruimte voor uitwisseling en interactie.

Is de term co-waarderen nieuw voor je? Schrijf je dan zeker in voor de Parallelsessie 1. Kennismaken met co- waarderen.

Voor wie?

Professionals die al bekend zijn of bekend willen raken met co-waarderen. Er is plek voor maximaal 30 deelnemers, dat betekent dat we een 1st come 1st serve-beleid zullen hanteren met een wachtlijst. Na aanmelding rekenen we op je aanwezigheid, mocht je alsnog verhinderd zijn kun je je afmelden via rwa-heritagelab@ahk.nl.

Programma

10.00 Inloop

10.30 Welkom en inleiding studiedag

11.00 Parallelsessies: Kennismaken met co-waarderen & Co-waarderen in de praktijk, dilemma-oefening en gesprek

12.30 Lunch

13.15 Casestudie (Red Star Line museum)

14.00 Parallelsessies: Wanneer luister je echt en zie je meer? & Van Safe(r) Space naar Brave(r) Space

15.30 Wrap-up

16.00 Borrel

17.00 Fin

In het programma maken we indien mogelijk ruimte voor jouw eigen inbreng. Heb je een specifieke vraag of een vraagstuk, dan kun je dit noteren in het aanmeldformulier.

Ochtendprogramma

In de ochtend zijn er twee sessies parallel aan elkaar, je kunt meedoen aan een van de twee sessies.

Parallelsessie 1: Kennismaken met co-waarderen

Deze sessie is bedoeld voor mensen voor wie co-waarderen relatief nieuw is. Na een introductie gaan we aan de slag met een interactieve oefening.

Parallelsessie 2: Co-waarderen in de praktijk

Deze sessie is bedoeld voor mensen die al bekend zijn met co-waarderen. Aan de hand van verschillende perspectieven behandelen we een casus ‘de bontjas van Aaïcha Bergamin' met aandacht voor dilemma’s. Vervolgens gaan we als groep in gesprek over hoe jouw praktijk zich hiertoe verhoudt.

Middagprogramma

Casestudie

Het middagprogramma is gericht op het toepassen van werkvormen bij het co-waarderen. Eerst gaan we gezamenlijk in op een casestudie.

Het Red Star Line Museum vertelt het historische verhaal over de Europese emigratie via Antwerpen naar Amerika. Het zet samen met bezoekers, getuigen en partners aan tot reflectie en dialoog over migratie vroeger, nu en in de toekomst. Het museum heeft al jaren ervaring bij het betrekken van verhalenschenkers om hun collectie actueel en relevant te houden. Om deze verhalen te beluisteren, zetten de medewerkers verschillende creatieve methodieken in. Ze vertellen er graag meer over op deze studiedag.

Parellelsessies

Ook hier zijn twee parallelle sessies, je kunt kiezen uit de methode Samen de was doen of je verdiepen in het concept van een Brave(r) Space.

In beide groepen ontwikkel je vaardigheden die helpen om de verschillende stemmen en meningen op gelijkwaardige wijze het gesprek te voeren bij het co-waarderen van erfgoed.

Parallelsessie 3: Wanneer luister je echt en zie je meer?

De menselijke hersenen zijn zo geprogrammeerd dat je niet alles ziet en hoort. Dat sommige stemmen en perspectieven je niet eerder opvielen, is op zich dus normaal. Maar dat betekent niet dat we het daarbij moeten laten. In deze workshop ontdek je in de eerste plaats hoe je brein soms een loopje met je neemt. Daarna gaan we aan de slag met een methodiek die traag kijken en luisteren als vertrekpunt kiest. Want: hoe meer tijd en ruimte we nemen om verschillende meningen echt te horen, hoe meer gelaagdheid we kunnen toevoegen aan ons erfgoed.

Parallelsessie 4: Van Safe(r) Space naar Brave(r) Space

Deze sessie gaat over het belang van ‘veilige ruimtes’ en toepassing in de praktijk. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een Safe(r) Space en een Brave(r) Space? En hoe kan bijdragen aan meer emancipatie en gelijkwaardigheid in de dagelijkse praktijk? Via verschillende casussen wordt er in de sessie dieper ingegaan op de oorsprong van dergelijke ruimtes. Door reflectie, aandacht voor de uitdagingen en korte oefeningen onderzoeken we wat deze concepten kunnen betekenen binnen de eigen instelling en hoe dit in te zetten bij co-waardering.

Wat heb ik aan het eind van de dag?

Hierna kun jij (verder) aan de slag met co-waarderen in jouw praktijk. Je hebt stilgestaan bij de principes van gelijkwaardigheid. Je kunt een methode uitvoeren in je werkomgeving of een concept implementeren. Je hebt kennisgemaakt met meerdere werkvormen. Door de open gesprekken, casestudies en interactieve oefeningen heb je jouw eigen inzichten verdiept en aangescherpt.

Partners

Het Heritage Lab is recent aangesloten als partner bij het Lerend Netwerk Co-waarderen. Met het netwerk, opgezet door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en FARO Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed, kunnen onderwijs, overheid en het veld nog nauwer samen gaan werken op dit thema.
Het komende jaar organiseren we een reeks studie- en praktijkdagen op verschillende locaties, houd onze nieuwsbrieven in de gaten om hier als eerste van op de hoogte te zijn.

Deze Studiedag is vol.

Inschrijven op de wachtlijst kan via de webpagina van het Heritage Lab.