Definitie

 • mrt 2022
 • 2
 • 2260
Waarderen van erfgoed
 • Meike van Gemeren
 • Machteld Linssen

Participatief waarderen is een project of continu proces waarin niet-beroepsmatig betrokkenen en erfgoedinstellingen/overheden sámen een onderbouwde visie geven op de betekenissen en/of erfgoedwaarde van een object, verzameling, gebouw, plek, etc., waarin diverse waardestelsels tot hun recht kunnen komen. Participatief waarderen maakt deel uit van besluitvormingsprocessen over bescherming, beheer, duiding, presentatie, ontwikkeling, transformatie, etc. van erfgoed.

Elementen in deze definitie:

 • project of continu proces: Opvattingen over erfgoed zijn niet statisch en omstandigheden kunnen wijzigen waardoor met regelmaat een afweging moet worden gemaakt.
 • niet-beroepsmatig betrokkenen: iedereen die buiten 'het systeem' van beroepsmatig betrokkenen en overheden staat.
 • onderbouwd: voor anderen navolgbaar op basis waarvan betrokkenen hun mening hebben gevormd.
 • visie: biedt ruimte om verschillende inzichten bij elkaar te presenteren zonder daar een besluit in te nemen.
 • onderdeel van besluitvorming: een uitspraak over waarde doet er toe als er daardoor iets verandert, of iets mogelijk wordt.

In deze groep praten we over het benoemen wat van waarde is. En hoe de samenleving daarin betrokken is. Maar welke woorden gebruiken we in het gesprek? Termen als 'expert- en burgeroordeel' kunnen vanaf het begin op weinig bijval rekenen. Want wie is wie, en waarom een tegenstelling benadrukken? Vervolgens dook de term 'participatief waarderen' op als kapstok voor gesprek. Maar wat verstaan we daar precies onder. Als we met elkaar in gesprek zijn, is het handig om een gedeeld beeld te hebben van het begrip participatief waarderen. Bovenstaande definitie is opgesteld op basis van de Verkenning Participatief Waarderen van Willemijn van Helbergen en de input vanuit het Erfgoedlab Participatief Waarderen.

We zijn benieuwd of u zich in deze definitie voldoende herkent. En spreken we over participatief waarderen, of toch liever over co-waarderen, omdat het woord participatie associaties oproept met een door de overheid geregisseerd proces waarin burgers ook nog wat mogen zeggen (liefst niet te veel).

Laat het ons weten en reageer!

Reacties

2 reacties, meest recent: 27 juni 2022
 • In grote lijnen ben ik het eens met de definitie van co-waarderen zoals hierboven geformuleerd. Zelf geef ik de voorkeur aan de term co-waarderen, omdat dit direct aangeeft dat het een gezamenlijk proces is.

  Verder wil ik deze ruimte gebruiken om wat vragen te stellen over de geformuleerde definitie. De eerste hiervan is onder elementen:

  • Onderdeel van besluitvorming: een uitspraak over waarde doet er toe als er daardoor iets verandert, of iets mogelijk wordt.

  Dat co-waarderen onderdeel uitmaakt van besluitvorming is uitermate helder. Maar de zin die er opvolgt vertroebelt wat. Dit komt door de focus op dat er iets verandert of mogelijk wordt. Co-waarderen is in mijn optiek altijd relevant ook als er niet direct nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het is ook een manier om kennis uit te breiden of nieuwe invalshoeken te ontdekken. Hoe zien jullie dit?

  Verder vind ik de duiding van niet-beroepsmatig betrokkenen wat hard overkomen. Hoe bewegen vrijwilligers zich hierbinnen? Zij zijn officieel niet bezig met erfgoed als beroep maar besteden hier wel veel tijd aan en veel van hen zullen ook aangeven dat ze werken bij de organisatie.

  (Dit bericht is geschreven door iemand met dyslexie, waardoor eventuele spelfouten niet uitgesloten zijn. bedankt voor uw begrip)

  Meike van Gemeren

Trefwoorden