Blader door bijdragen

  • mei 2022
  • Jim Hendriks
  • 328

Wanneer je zoekt naar een definitie van digitaal erfgoed & participatie, komt er geen eenduidige definitie naar voren. Wel wordt gesproken over de digitale beleving/engagement van erfgoed, maar het is niet duidelijk wanneer er sprake is van participatie bij digitaal erfgoed. Vandaar onze voorgestelde definitie in dit artikel: “Digitaal erfgoedparticipatie is een proces waarbij individuen, groepen en organisaties samenwerken aan collectieve vra...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
  • mei 2022
  • Jim Hendriks
  • 377

Binnen het rapport ‘Stand van het Nederlands Digitaal Erfgoed’ en vanuit het behoeftenonderzoek vrijwilligers binnen het Faro onderzoek wordt aangegeven dat kleine organisaties afhankelijk zijn van (vaak oudere) vrijwilligers die over onvoldoende digitale vaardigheden, expertise of middelen beschikken. Een uitdaging voor de toekomst is om te kijken naar aansluiting van kleinere organisaties en initiatieven bij bestaande ondersteuningsstructure...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
  • mei 2022
  • Jim Hendriks
  • 402

Voor erfgoedparticipatie binnen digitaal erfgoed liggen kansen om een grotere rol binnen beleidstukken te krijgen. Opgemaakt kan worden dat gewezen wordt op erfgoedparticipatie in het algemeen en niet specifiek de rol van digitaal erfgoed & participatie. Erfgoedparticipatie wordt in de volgende beleidsbrieven benoemd: In de beleidsbrief Cultuur in een open samenleving wordt het volgende aangegeven: "De Raad voor Cultuur heeft in zijn verkennin...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed