Blader door bijdragen

  • jun 2022
  • Machteld Linssen
  • 1187

Door Leonie Wingen. Opvullen van lacunes en verrijken van collecties met ontbrekende verhalen en perspectieven zijn uitdagingen waar veel erfgoedorganisaties voor staan. Maar ze staan er niet alleen voor. Afgelopen maanden heb ik verschillende projecten begeleid voor musea waarbij de verantwoordelijkheid voor het verzamelen werd gedeeld met niet-erfgoedprofessionals. Het samen waarderen van erfgoed bewijst zich in de praktijk, maar een uniform...

Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed
  • mei 2022
  • Machteld Linssen
  • 1
  • 1688
  • 1

Wanneer is iets van waarde? Die vraag vormt van oudsher de kern van de erfgoedzorg. Het Verdrag van Faro roept een aanvullende vraag op: wie bepaalt of iets erfgoedwaarde heeft? Willemijn van Helbergen van CultureClick ging hierover in gesprek met professionals van verschillende erfgoeddisciplines. Ze ging op zoek naar de inbreng van erfgoedprofessionals en andere belanghebbenden bij het inventariseren, waarderen, selecteren en aanwijzen van e...

Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed