Participatieve Erfgoedintegratie: Het verbinden en verrijken van archeologische data door academische en burgeronderzoekers: fase 1 (pilot)

  • 2 jul
  • Ruud Raats
  • 21
Ruud Raats
Info | Nieuws
Dit initiatief betreft de integratie en ontsluiting van archeologische onderzoeksdata, met een focus op burgeronderzoek, in de nationale database DANS (Data Archiving and Networked Services) en de archeologische database Archis (RCE). De aanleiding voor dit initiatief is de vaststelling dat er een schat aan archeologische data bestaat die is verzameld door burgeronderzoekers, lokale historische verenigingen en AWN-afdelingen. Deze data zijn vaak lokaal gepubliceerd en daardoor onbekend bij professionele onderzoekers. Er is een behoefte om deze kennis toegankelijk te maken voor een breder publiek, inclusief academische en beleidsgerichte kringen. Deze pilot bestaat uit het toevoegen van afzonderlijke artikelen uit Archeologie in Nederland (AWN Magazine) aan de DANS-database, inclusief bijbehorende metadata zoals geo-data. Dit omvat ook het verrijken van de data in Archis, de archeologische database. Inmiddels zijn de relevante artikelen uit de eerste vier jaargangen van het AWN Magazine in DANS aangeboden, inclusief een relatie (zaakidentificatienummer) naar de archeologische database Archis (RCE) voor zover dit uit het artikel blijkt. De beheerders van Archis denken mee met dit initiatief en hebben ervoor gezorgd dat er dan ook een relatie van het zaakidentificatienummer naar het desbetreffende artikel in DANS wordt gerealiseerd.