Participatieve Erfgoedintegratie: Het verbinden en verrijken van archeologische data door academische en burger onderzoekers: fase 1 (pilot)

  • 28 dec
  • Faro-team
  • ·
  • Aangepast 27 dec
  • 1
  • 170
Faro-team
Voor iedereen

Initiatief van: AWN – Nederlandse Archeologievereniging

Totale kosten: € 10.000
Toegekende bijdrage Faro: € 10.000

Thema: Archeologie

Samenvatting:
We willen een gecentraliseerde, digitale repository opzetten voor erfgoeddata voor en door burgeronderzoekers. Burgeronderzoekers hebben door de jaren heen een schat aan archeologische data verzameld. Deze data zijn vaak onbekend bij andere (professionele) onderzoekers. Met dit initiatief willen we als burgeronderzoekers onze kennis toegankelijk maken voor een breder publiek, inclusief academische en beleidsgerichte kringen.

We gaan een pilot uitvoeren om onze ideeën verder uit te werken. We gaan eerder gepubliceerde artikelen (Westerheem, Archeologie in Nederland en AWN Magazine) voorzien van metadata en geodata om ze daarna toe te voegen aan de nationale database DANS (Data Archiving and Networked Services). Daarnaast gebruiken we de artikelen om data in Archis, de archeologische database, te verrijken. Met de opgedane ervaring willen we in een volgende fase ook onderzoeksdata van AWN-afdelingen en -werkgroepen metadateren en opnemen in DANS en Archis. Om uiteindelijk ook lokale historische verenigingen te assisteren bij het digitaliseren en deponeren van hún onderzoeksdata.

Trefwoorden