Verhalen over de emigratie generatie

  • okt 2023
  • Dick de Jong
  • 1
  • 1687
Dick de Jong
Voor iedereen

Op zaterdagmiddag 14 oktober, direct voorafgaand aan de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis, organiseert Oud-Utrecht een symposium over erfgoedparticipatie. Saskia Derks, projectleider van De emigratie generatie, zal deze middag, samen met enkele 'verhalenvertellers', laten zien wat De emigratie generatie inhoudt.

De emigratie generatie bestaat nu zo'n 4,5 jaar, vertelt Saskia. 'Het idee was om de wereld in de school te krijgen. En dan niet alleen door middel van een lespakket maar met name door migrantenouderen naar de scholen te laten komen. We hebben ontdekt dat kinderen tussen de 10 en 14 jaar hier het meest voor open staan. Na 14 jaar begint de pubertijd en sluiten de kinderen zich wat meer af.'

Het is een ontmoetingsproject, benadrukt Saskia. 'De kinderen interviewen de migrantenouderen en bereiden die interviews zelf voor. Het project eindigt met een presentatie van de leerlingen van de verhalen van de opa's en oma's door de bril van de nieuwe generatie.' De kinderen leren volgens Saskia op deze manier veel over de geschiedenis van de wereld en ze maken kennis met migranten uit verschillende landen. In de loop van de tijd is duidelijk geworden dat de levensverhalen van onze migrantenouderen ook een belangrijk deel van onze gezamenlijke Utrechtse geschiedenis uitmaken.

'We zijn nu aan het zoeken wat we met al die verhalen kunnen', vertelt Saskia. 'We willen ze voor iedereen toegankelijk maken. We hebben al contact gelegd met Utrecht Altijd om te kijken hoe de verhalen ingepast kunnen worden in de Utrechtse geschiedenis.'

Ook de tweede generatie is geïnteresseerd in de verhalen van hun ouders en grootouders. Saskia: 'En de migrantenouderen vinden het erg leuk om hun verhaal te vertellen. Je ziet dat door het project de kinderen ook hun ouders en grootouders gaan bevragen.'