Onderzoek archeologie in Zuid-Holland: welke rol speel jij?

  • jun 2023
  • Marieke Van Winkelhoff
  • 727
Marieke Van Winkelhoff
Voor iedereen

In het kader van het verdrag van Faro onderzoekt Erfgoedhuis Zuid-Holland het archeologisch speelveld in Zuid-Holland. Ben jij geïnteresseerd in/betrokken bij de archeologie in Zuid-Holland? Of ken je mensen die dit zijn? Vul dan de enquête in, of stuur deze door! Hartelijk dank!

Ga naar de vragenlijst

Aanleiding

Waarom bewaren we erfgoed, voor wie, hoe zijn mensen betrokken en hoe komt erfgoed ten goede aan de hele samenleving? Deze vragen zijn deel van een belangrijk gesprek dat op dit moment gevoerd wordt in de Nederlandse erfgoedsector. Niet alleen de visie op erfgoed van de expert, maar ook die van de mens en de samenleving hierop en hún relatie met erfgoed, staan in de nabije toekomst meer centraal. Het Internationale verdrag van Faro speelt hierbij een belangrijke rol. Dit verdrag wordt binnenkort in Nederland in de praktijk gebracht.

Doel van het onderzoek

Het Verdrag van Faro zal ook grote invloed hebben op de archeologie in de provincie Zuid-Holland. Het Erfgoedhuis start daarom een onderzoek. Het doel: in kaart brengen van de huidige rolverdeling en verbeterkansen van de archeologie in de provincie Zuid-Holland. Zo kunnen we werken aan een archeologisch speelveld waarin iedereen die dat wil een rol heeft, de ruimte heeft om over archeologie mee te denken en hiermee aan slag te gaan.

Doelgroep

Erfgoedhuis Zuid-Holland bevraagt in dit onderzoek mensen die betrokken zijn bij de archeologie in Zuid-Holland. Deel de enquête vooral met je collega's, leden en anderen die betrokken zijn bij of geïnteresseerd in archeologie in Zuid-Holland!

Methode

Dit wordt gedaan door zoveel mogelijk partijen die bezig zijn met archeologie in Zuid-Holland te identificeren, inzicht te krijgen in de belangrijke thema’s uit het verdrag van Faro en behoeften van deelnemers rondom deze thema’s en de eigen activiteiten in beeld te brengen.

  • Profiel (individu/organisatie)
  • Activiteiten/projecten/onderzoek
  • Interactie & samenwerking
  • Archeologie in Zuid-Holland
  • Wensen en toekomst

De eerste fase van het onderzoek is afgerond en bestond uit het afnemen van interviews. De vragenlijst behoort tot de tweede fase. De lijst wordt verspreid met als doel om zoveel mogelijk partijen in de provincie te bevragen en iedereen de kans te geven mee te denken over bovenstaande thema's. Dit geldt voor iedereen die in de provincie met archeologie bezig is, of dit zou willen.

Wat doen we met jouw reactie?

De input uit de vragenlijsten en eerdere interviews worden uiteindelijk verwerkt in een rapport. Dit rapport kan worden gebruikt door iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de archeologie in Zuid-Holland (ter informering), door het Erfgoedhuis (ter ondersteuning), en de provincie Zuid-Holland (ter advisering).

Onderzoek Archeologie in Zuid-Holland: welke rol speel jij? - Erfgoedhuis Zuid-Holland

https://www.erfgoedhuis-zh.nl/nieuws/2023/onder...

Ben jij geïnteresseerd in of betrokken bij de archeologie in Zuid-Holland? Welke rol speel jij, o...