Samenwerken aan de totstandkoming van een monument: 75 jaar Molukkers in Ridderkerk.

  • jun 2023
  • marjolijn kok
  • 889
marjolijn kok
Voor iedereen
  • Rishab"><h1>mannii</h1>

De gemeente Ridderkerk wil erkennen dat de Molukse inwoners al 75 jaar onderdeel zijn van de gemeenschap en daar hun eigen monument voor verdienen. Het monument wordt in 2026 geplaatst. Het wordt gezien als erkenning van de eerste generatie maar ook als bevestiging van de waarde van de huidige Molukse inwoners voor Ridderkerk. De Molukse geschiedenis wordt gezien als Ridderkerks erfgoed dat gekoesterd dient te worden.

Het bijzondere is dat de gemeente ervoor kiest om niet zelf een aantal ontwerpen te laten maken en dan de betrokkenen te laten kiezen, maar om de Molukse gemeenschap advies te laten uitbrengen over de voorwaarden waaraan het monument moet voldoen. Daar wordt de tijd voor genomen. Op zes bijeenkomsten worden verschillende aspecten van het monument besproken en het advies vormgegeven.

De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden en de opkomst was tweemaal zo groot als verwacht. Wat laat zien dat de interesse om deel te nemen aan een dergelijk proces leeft binnen de gemeenschap. Er is gesproken over de betekenis, beleving en sfeer van het monument. Ondanks de vele stemmen viel er toch een rode draad te destilleren waar iedereen achter kon staan. Vooral het uitspreken van alle wensen en die dan samen waarderen leverde veel inzichten op.

In volgende bijeenkomsten zal gesproken worden over: de locatie, andere voorbeelden van Molukse monumenten, kunstenaars en hun werk en uiteindelijk het advies.

De wens is dat door al in een vroeg stadium de mensen te betrekken bij hoe hun erfgoed en toekomstvisie te verbeelden in een monument, het monument gedragen wordt door de gemeenschap. Vaak gaat het bij erkenning van het belang van bepaalde sociale groepen niet om een snelle handeling of pot geld, maar juist om de zorgvuldigheid van het proces waar mensen zich gehoord voelen en hun geschiedenis erkend wordt als onderdeel van de samenleving.

Namens de gemeente wordt het project ondersteunt door Lisette Ooms. Het begeleiden en opzetten van de participatiebijeenkomsten wordt gedaan door marjolijn kok (archeoloog en kunstenaar).