Leren van en leren over participatie

  • mrt 2023
  • Faro-team
  • 204
Faro-team
Erfgoedparticipatie

Vanuit het programma Faro organiseren we op dinsdag 18 april een interactieve bijeenkomst waarin we erfgoed en participatie van twee kanten belichten: leren over en leren van participatie. Je kunt luisteren naar interessante sprekers en eigen ervaringen of vragen inbrengen.

  1. Leren over participatie: Pieter Wagenaar & Jeroen Rodenberg presenteren inzichten uit de recent verschenen bundel Calling on the community: bestuurskundige perspectieven op erfgoedparticipatie.
  2. Leren van participatie: Met elkaar en Jouke van der Werf, (Faro-verbinder en Gemeente Zaanstad), Vivian van Saaze (co-editor van de bundel Participatory Practices in Art and Cultural Heritage. Learning from and through Collaboration) in gesprek over lessen uit praktijkervaringen met participatie in erfgoed.

Programma

15h00 – 15h15

Welkom door Machteld Linssen en inleiding door Wim Burggraaff

15h15 – 15h45

Presentatie: Vormen van interactive governance in de erfgoedsector, door Pieter Wagenaar & Jeroen Rodenberg (Vrije Universiteit Amsterdam)

15h45 – 16h00

Pauze

16h00 – 16h45

Workshop: Aan de slag met participatie

16h45 – 17h15

Panelgesprek: Reflectie op hoe we (kunnen) leren van participatie in de praktijk, met Vivian van Saaze (RCE/ Universiteit Maastricht), Jouke van der Werf (gemeente Zaanstad), Wim Burggraaff (RCE), Pieter Wagenaar en Jeroen Rodenberg (Vrije Universiteit Amsterdam)


Praktisch

Dinsdag 18 april, van 15:00 – 17:15 uur
RCE, Amersfoort (restaurant op de begane grond)
Er is plaats voor circa 20 deelnemers. Graag aanmelden bij w.burggraaff@cultureelerfgoed.nl.