Erfgoedpraktijk in beweging - Praat mee!

10:30-15:30LocatieVrije Universiteit AmsterdamCategorieBijeenkomst
  • 667
  • Do 29 feb
  • 10:30-15:30
Voor iedereen

[maximum aantal deelnemers is bereikt, zie onderaan]


Op donderdag 29 februari 2024 organiseren de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de partners van het project Erfgoedvrijwilliger een interactieve bijeenkomst over erfgoedparticipatie. De Vrije Universiteit in Amsterdam is die dag dé plek waar je je kennis over erfgoedparticipatie kunt vergroten en waar je met anderen in gesprek kunt gaan over de dagelijkse praktijk waarin je werkt. Professionals uit het erfgoedveld, cultuurambtenaren, wetenschappers en studenten zijn uitgenodigd aan deze dag deel te nemen.

Cultureel erfgoed, of kortweg ‘erfgoed’, is belangrijk voor de samenleving. Geregeld mag het zich verheugen in landelijke aandacht, en dat is niet gek. Erfgoed is immers altijd in beweging. Wat samenlevingen als erfgoed beschouwen, en waarom, verschilt van tijd tot tijd en is van de context afhankelijk. Het wordt bepaald via ‘erfgoedpraktijken’. Hierin vindt een discussie plaats over de vraag welke geschiedenissen een plaats krijgen in het heden en hoe we daarmee om moeten gaan. In het antwoord op die vraag zit ook een verbinding met de toekomst. Erfgoed is immers net zo belangrijk voor de volgende generaties.

Deze bijeenkomst en de uitkomsten hiervan dragen bij aan het ontwikkelen van een handboek over erfgoedparticipatie voor de onderwijspraktijk. Alle input is dus van harte welkom!

Hoe ziet de dag eruit?
Vanaf 10:30 tot 11:00 uur heten we je welkom met koffie en thee. Aansluitend opent de dagvoorzitter de bijeenkomst, neemt ons mee door het programma en zal ook zorgen dat er gedurende dag een mooie wisselwerking ontstaat tussen de mensen op het podium en in de zaal.

We beginnen met een reis door een kersvers theoretisch kader rondom de erfgoedpraktijk en erfgoedparticipatie. Dit onder leiding van wetenschappers Jeroen Rodenberg en Pieter Wagenaar, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hoe kunnen we die veranderende erfgoedpraktijk vangen in een algemeen kader en er samen voor zorgen dat we ons nog beter in kunnen zetten voor alle mensen die actief bezig zijn met erfgoed? Wat houden termen als ‘burgerparticipatie’ en ‘stakeholderparticipatie’ nou precies in en wat zijn eigenlijk ‘bottom up’ en ‘informeel’ georganiseerde erfgoedgemeenschappen? Wat is de impact van een dynamischer invulling van het begrip ‘erfgoed’ op de erfgoedpraktijk en op de werkwijze van overheden, wetenschappers, erfgoedadviseurs en geldschieters? Hoe kunnen alle betrokken partijen een constructief gesprek voeren over welk erfgoed hoe doorgegeven moet worden?

Om daar samen over na te denken wordt de rest van de dag ingevuld door mensen uit de praktijk én krijgen we een frisse blik op de materie door de bijdragen van studenten van diverse onderwijsinstellingen. Gasten vanuit diverse erfgoeddisciplines en regio’s uit het land vertellen hun verhaal: hoe hebben zij hun idee of initiatief vormgegeven, met wie en hoe kregen zij anderen ook enthousiast voor (hun) erfgoed en initiatief? Wat kwamen zij in dat proces allemaal tegen? Wat zou er volgens hen anders kunnen of zelfs moeten binnen de bestaande erfgoedsector en -structuren zodat meer mensen op hun eigen manier met erfgoed bezig willen en kunnen zijn?

Programma
10.30 – 11: 00 uur Inloop met koffie/thee
11.00 – 11:15 uur Welkom & opening door dagvoorzitter
11.15 – 12:15 uur Uitleg theoretisch kader Erfgoedparticipatie
12.15 – 12: 45 uur De praktijk aan het woord (deel 1)
12.45 – 13:45 uur Heerlijke netwerklunch
13:45 – 14:25 uur De praktijk aan het woord (deel 2)
14.25 - 15:00 uur Panelgesprek: studenten bevragen de auteurs op het theoretisch kader
15.00 – 15:30 uur Zaalgesprek met sprekers en deelnemers uit het publiek
15:30 uur Einde van de bijeenkomst

Praktische informatie
Datum: donderdag 29 februari 2024, 10:30 tot 15:30 uur
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam

Deelname is gratis. Aanmelden kan tot en met maandag 26 februari 2024. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen aan de bijeenkomst.

Deze bijeenkomst is alleen fysiek bij te wonen.

Meer informatie over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locatie: https://vu.nl/nl/over-de-vu/praktische-informatie.

NB Het maximum aantal deelnemers is bereikt, aanmelden is niet meer mogelijk. Stuur een mailtje naar faro@cultureelerfgoed.nl voor plaatsing op de wachtlijst.

Foto bovenaan: groep vrijwilligers van het gemaal Puttershoek.