Monumentale zaken: internationale bijeenkomst over monumenten en meerstemmigheid (2)

14:00-16:00LocatieOnlineCategorieBijeenkomstAanmelden
  • 77
  • Ma 27 nov
  • 14:00-16:00
Voor iedereen

Het programma Internationale Samenwerkingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de ErfgoedAcademie organiseren een tweedelige online kennisuitwisseling over "Monumentale zaken: hoe weerspiegelen onze Nationale Monumenten de maatschappij?". In de eerste sessie op 20 november staan de doeleinden van nationale monumenten en de monumentenlijst centraal. Op 27 november is dat interpretatie van monumenten.

Elke sessie begint met een reeks korte presentaties die inspiratie bieden voor een discussie tussen verschillende actoren binnen het erfgoedveld (zoals beleidsmakers, wetenschappers, activisten, gemeenschapsinitiatieven) die de bestemming en interpretatie van monumenten heroverwegen.

De sessies hebben tot doel internationale uitwisseling van kennis en ervaring te bevorderen over hoe nationale monumenten worden beheerd en betekenis krijgen door verschillende groepen in de samenleving. Deze uitwisseling maakt deel uit van een onderzoeksproject dat bij de RCE wordt uitgevoerd naar meerstemmigheid en de Rijksmonumentenlijst.

Omdat dit een internationaal evenement is, is de voertaal Engels. Kijk voor meer informatie over het programma en de mogelijkheid voor aanmelden op de Engelse webpagina van de RCE.