Waarom is participatie bij waarderen belangrijk?

  • mrt 2022
  • 2235
Waarderen van erfgoed

Waarderen is een proces dat in veel gevallen de kern vormt van de besluitvorming rond erfgoed. Het gaat in essentie om vragen als: wat is erfgoed, hoe waardevol is het en hoe wordt dat erfgoed bewaard, behouden, gepresenteerd en gebruikt? Bij participatief waarderen komen de antwoorden op deze vraag voort uit een dialoog tussen beroepsmatige specialisten en mensen met een interesse voor het erfgoed.

Vaak wordt het proces van ‘waarderen’ beschouwd als een zaak van ‘de professionals’, een exclusieve groep mensen, die namens de samenleving bepaalt en beslist.
Er is veel voor te zeggen om dit exclusieve karakter te doorbreken. Waarderen in teamverband, met ook andere betrokkenen dan beroepsmatige erfgoedspecialisten, kan veel opleveren.

Door samen te praten over wat erfgoed betekent kunnen verschillende perspectieven betrokken worden bij het waarderen. Daardoor wordt de besluitvorming democratischer. Deze manier van werken genereert meer kennis en zorgt voor een meer diverse collectie. Bovendien ontstaat bij het betrekken van groepen of gemeenschappen in het traject meer draagvlak voor behoud en bescherming van het erfgoed. De legitimatie en daarmee ook een grondslag voor financiering wordt vergroot. Prticipatief waarderen, of co-waarderen kan een gevoel van erkenning bij gemeenschappen vergroten, wat de binding met erfgoedinstellingen ten goede komt.