Competentieprofiel

  • dec 2022
  • 1533
Waarderen van erfgoed

Bij een co-waarderentraject zijn andere competenties nodig dan bij een weaarderingstraject achter gesloten deuren. Een groep erfgoedwerkers vroegen (aanstaande) deelnemers aan co-waarderentrajecten naar hun wensen en concrete ervaringen. Die gesprekken resulteerden in een overzicht van acht competentieclusters die in een co-waarderentraject niet mogen ontbreken.

Het profiel is te gebruiken voor: Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Het organiseren van evaluatie en intervisie. Het samenstellen van een complementair team voor een traject van co-waarderen. Het aanwerven van freelancers of projectmedewerkers. Het plannen en ontwerpen van opleidingen en trainingen.

Download het Competentieprofiel en de bijbehorende afspaken checklist.