Verschillen in erfgoed

  • nov 2022
  • 1445
Waarderen van erfgoed

Deze themagroep richt zich daarom op de vraag op welke manier de samenleving inbreng en zeggenschap heeft bij het waarderen van erfgoed. Wat gangbaar is, verschilt op dit moment per soort erfgoed. Een traditie, gebruik of ambacht bijvoorbeeld, heeft alleen toekomstwaarde als een gemeenschap het levend houdt. Het mandaat ligt hier duidelijk in de samenleving. De beoefenaar is zelf de professional en de overheid is bij dit immaterieel erfgoed vooral een facilitator. Bij andere vormen van erfgoed, zoals museale collecties, archieven, archeologie, monumenten en cultuurlandschappen is de professional juist een belangrijke speler en biedt de overheid een kader met erfgoedinstellingen, wetten, regels, en subsidies.