Wie is wie?

 • Universiteit Antwerpen
 • ECRU Erfgoed
 • Consulent Erfgoedzorg

 • Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw
 • expert collectiebeleid

 • Discovery Museum
 • Ik doe onderzoek naar onze deelcollectie Maastrichts glas

 • Drents Museum, Assen
 • Amsterdam Museum
 • Stedelijk Museum Breda
 • Als conservator Erfgoed en Coördinator Collectiebeheer draag ik zorg voor het beheer en behoud van de collectie in de stad Breda.

 • Musea Zutphen
 • Verhalend professional met een passie voor kunst, creatie, museale sector en educatie.

 • Erfgoed Zeeland | MARC erfgoed adviseurs
 • Opgeleid als klassiek archeoloog (KUN/RUN), later als toeristisch manager (HNTV/BUas), nu werkzaam als Programmaleider en Coördinator Zeeuwse Ankers bij Erfgoed Zeeland. Tevens freelance adviseur op gebied van erfgoed, toerisme, ro en branding.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mensen die zich op dit platform geregistreerd hebben.