Blader door bijdragen

 • 17 jul
 • Machteld Linssen
 • 4

Ja en de kosten zijn subsidiabel als de stagiair een stagevergoeding krijgt op basis van een (arbeids)overeenkomst en de betaling via de administratie loopt. De uren die de stagiair aan het initiatief werkt kunnen worden opgevoerd als personeelskosten (aantal uren/dagen x uurtarief/dagtarief exclusief BTW) en zijn subsidiabel. Het moet wel achteraf controleerbaar zijn.

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • 1 jul
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 82

Op 18 juni konden deelnemers aan de netwerkdag een snelcursus Begroting opstellen volgen. Bijgaand de power point.

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • 1 mei
 • Machteld Linssen
 • 90

Vrijwilligers krijgen niet betaald voor hun inzet, maar maken vaak wel kosten. Denk aan reiskosten, printerinkt en postzegels. In de begroting van een initiatief kunnen de te verwachten onkosten worden opgevoerd bij de post materiaalkosten. Deze onkosten moet u voorzien van een omschrijving: bv kosten voor openbaar vervoer of kilometervergoeding.

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • 13 feb
 • Machteld Linssen
 • 160

Vraag: Heeft het nog wel zin heeft een initiatief in te dienen voor een thema waarvan het gereserveerde budget al op is? Antwoord: Alle aanvragen worden eerst op basis van een beoordeling op inhoud gerangschikt. Als jouw initiatief hoog scoort, maar er is geen themabudget meer, dan wordt gekeken of er nog ruimte is binnen het niet-gelabelde budget. Hier kun je lezen hoe het ervoor staat met de beschikbare budgetten per thema en het niet-gelab...

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far