Blader door bijdragen

  • mei 2022
  • Machteld Linssen
  • 1
  • 1632
  • 1

Wanneer is iets van waarde? Die vraag vormt van oudsher de kern van de erfgoedzorg. Het Verdrag van Faro roept een aanvullende vraag op: wie bepaalt of iets erfgoedwaarde heeft? Willemijn van Helbergen van CultureClick ging hierover in gesprek met professionals van verschillende erfgoeddisciplines. Ze ging op zoek naar de inbreng van erfgoedprofessionals en andere belanghebbenden bij het inventariseren, waarderen, selecteren en aanwijzen van e...

Waarderen van erfgoed