Bijdragen door Elyze Storms-Smeets

  • jul 2022
  • Elyze Storms-Smeets
  • 218

Twee stageplaatsen beschikbaar bij Gelders Genootschap en Erfgoed Gelderland Erfgoed is alles uit het verleden dat we willen doorgeven in het heden en in de toekomst. Dat kan materieel zijn: landschappen, monumenten en collectiestukken. Maar ook immaterieel, zoals tradities, herinneringen en verhalen. Maar wanneer is iets erfgoed en wanneer niet? Vroeger werd dat bepaald door een kleine groep experts met specifieke kennis. Tegenwoordig vinde...

Elyze Storms-Smeets
Voor iedereen

Thema's

Oral historyOpleidingen

Compleetheid profiel

11%