Uitvoeringsagenda Faro overhandigd

  • dec 2022
  • Machteld Linssen
  • ·
  • Aangepast okt 2023
  • 2
  • 3578
  • Faro-team
Machteld Linssen
Info | Uitvoeringsagenda
  • Wilma Simons
  • Faro-team

“Cultureel erfgoed krijgt pas waarde als mensen het tot leven brengen.” Met die woorden onderstreepte Barbera Wolfensberger het belang van het Faro-denken dat de mens centraal stelt binnen de erfgoedzorg. De directeur-generaal van Cultuur en Media van het ministerie van OCW ontving op woensdag 21 december het eerste exemplaar van de Uitvoeringsagenda Faro waarin het erfgoedveld heeft opgetekend wat het belangrijk vindt aan het Verdrag van Faro en hoe het daar invulling aan wil geven. De agenda werd haar aangeboden door Marielle Hendriks, directeur van Erfgoedhuis Zuid-Holland, en Martine van Lier, tot voor kort voorzitter van de Federatie Instandhouding Monumenten. Zij overhandigden ook een intentieverklaring waarin ruim tachtig koepelorganisaties, erfgoedinstellingen, opleidingen en personen hun steun betuigen voor de ondertekening van het Verdrag van Faro door Nederland.

Waardering

Barbera Wolfensberger sprak haar waardering uit voor de gezamenlijkheid waarin het erfgoedveld zich inzet om met Faro aan de slag te gaan. “We hebben soms een verdeeld veld, maar als het er toe doet, zoals met Faro, trekken we samen op.” Uit naam van de staatssecretaris liet zij weten de ontwikkelingen positief te ondersteunen. In de Meerjarenbrief Cultuur heeft de staatssecretaris hiervoor een bedrag van 6 miljoen euro gereserveerd.

De Uitvoeringsagenda Faro is opgesteld in gezamenlijkheid met heel veel organisaties en mensen die met elkaar het erfgoedveld maken. Deel I bestaat uit een missie en een visie op de betekenis van het Faro-gedachtegoed voor het Nederlandse erfgoed­veld. De missie en visie zijn uitgewerkt in 5 basis­regels, 16 strategische thema's en beleids­kansen die tijdens de reis zijn aangedragen door het erfgoedveld. Deel II moet de komende jaren gestalte krijgen in de vorm van concrete initiatieven die Faro duurzaam inbedden in de erfgoedzorg.

Foto's: Jeronimus van der Pelt

Trefwoorden